Bij de kippen af

 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelde vorige week dat de afspraken die zijn gemaakt rond de zogenaamde ‘Kip van Morgen’ tegen de regels van de markt zijn. Deze kip zal er daarom niet komen.
Bij de kippen af
Paulus Lips, secretaris - Fotografie Babet Hogervorst

De Kip van Morgen was een antwoord op de vele kritiek op de plofkip. Deze nieuwe kip zou een iets beter en langer leven krijgen, met wat meer ruimte en beter voer, en milieuvriendelijker geproduceerd worden.
 
Om deze verbetering tot stand te brengen, hebben alle betrokken partijen –supermarkten, kippenboeren en milieu- en dierenorganisaties- de handen ineen geslagen. Op aandringen van de staatssecretaris van landbouw hebben ze afspraken gemaakt zodat de plofkip uit de winkel zou verdwijnen. En dat mag niet, aldus de ACM, want dat is ongewenste kartelvorming. De afspraken leiden tot een inperking van de keuzevrijheid (want de plofkip verdwijnt) en tot iets hogere prijzen. Deze nadelen wegen zwaarder dan de voordelen voor kip en milieu, zo concludeert de ACM.
 
Lees voor kippen en kippenboeren patiënten en huisartsen en de analogie is duidelijk. Niet dat ik patiënten met kippen wil vergelijken, natuurlijk. Maar het laat zien dat de ACM de vrije markt leidend laat zijn, ook als dat ten koste van kwaliteit en samenwerking gaat. Ook goede ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden hierdoor tegen gehouden: verplaatsing van zorg naar de eerste lijn wordt bemoeilijkt, samenwerking tussen artsen onderling en met de gemeente wordt geremd en innovatieve vormen van zorg komen niet van de grond. En dat is doodzonde.
 
Dat signaal is ook doorgedrongen bij de landelijke politiek. Eerder deze week werd een motie van SP en ChristenUnie aangenomen in de Tweede Kamer. De strekking: onderzoek of de eerste lijn kan worden uitgezonderd van de Mededingingswet. Dat lijkt me een goede stap om te zorgen dat we samen kunnen werken aan kwaliteit.
 
Voor de Nederlandse kippen is het te hopen dat zij ook zo’n steuntje in de rug krijgen.

Paulus Lips is LHV-bestuurslid en huisarts in Amsterdam