Convenant is geen blauwdruk

 
Als voorzitter van de LHV ben ik dagelijks bezig met de belangen van de huisarts. Dat gaat op uiteenlopende wijzen. Soms zit ik om tafel met wethouders van verschillende gemeenten over de decentralisatie van ouderenzorg en de rol van de huisarts daarin. Dan weer heb ik contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg om de zorgen van huisartsen rondom huisartsenpraktijk Tuitjenhorn over te brengen. Of werk ik aan de concrete invulling van de afspraken uit het recente zorgakkoord.
Convenant is geen blauwdruk
Steven van Eijck, voorzitter - Fotografie Babet Hogervorst

Via dit weblog willen mijn medebestuursleden en ik u deelgenoot van maken van ons bestuurswerk, delen waar we enthousiast over zijn en wat ons verwondert. Zo krijgt u een inkijkje in de activiteiten, aandachtsgebieden en afwegingen van de LHV. Daarbij kunt u vragen stellen en meepraten via het ledenforum op HAweb.

In dit eerste bestuursblog wil ik graag iets met u delen wat mij opvalt. Uit gesprekken met huisartsen blijkt dat velen zich afvragen: "kan ik al dat extra werk uit het zorgakkoord er wel bij doen?". Ik snap die zorg, maar de situatie is mijns inziens heel anders. En die licht ik graag toe. In het nieuwe convenant is juist de ruimte gecreëerd voor huisartsen om hun vak zo in te vullen als ze zelf willen. Dus wilt u focussen op de basiszorg, dan kan dat, want die is stevig geborgd. Wilt u juist inzetten op substitutie en allerlei innovatieve vormen van zorg, dan kan dat ook, want daarvoor is extra budget beschikbaar gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat de afspraken zoals ze er liggen recht doen aan de diversiteit aan huisartsen en huisartsenpraktijken. Daarom schrijf ik het hier graag nog een keer keihard: dit convenant is geen blauwdruk voor hoe een huisarts zijn praktijk moet runnen of zijn vak moet invullen! Iedere huisarts krijgt juist meer ruimte om zijn of haar eigen passie te volgen.

Meepraten over dit onderwerp? Ga naar het ledenforum op HAweb.

Steven van Eijck,

Voorzitter LHV