De kunst is koers te houden

 
Voor de huisartsenzorg en dus voor de LHV is 2015 het jaar waarin voor iedereen onmiskenbaar werd dat het roer om moest en we er keihard aan getrokken hebben dat het roer ook om gáát. Op 5 oktober hebben we de eerste afspraken hierover met verzekeraars, VWS en andere huisartsenorganisaties kunnen presenteren. Maar er moet nog veel gebeuren om de goede intenties en eerste afspraken tot echte verandering te laten leiden.
De kunst is koers te houden
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

Zo hanteren we een goede aanpak om allerlei onnodige verantwoordingsformulieren te schrappen, zodat we de bureaucratische rompslomp flink verminderen. Dat klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk best complex. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld allerlei interne werkwijzen aanpassen. En we moeten zorgen dat de lasten niet bij andere zorgverleners komen te liggen. Als huisartsen nu stoppen met formulieren in te vullen - zoals nu soms blijkt te gebeuren - dan komen apothekers en hulpmiddelenleveranciers in de knel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Best een ingewikkeld proces dus, maar huisartsen gaan het verschil echt merken. Ook de zorgverzekeraars, VWS en andere zorgpartijen zijn blij verrast over hoe goed dit proces verloopt. Zorgverzekeraars Nederland heeft de uitnodigingen al verstuurd om deze aanpak ook breder in de eerste lijn te gaan uitrollen. Dat vind ik een goed teken.

Veel huisartsen vragen zich af wat nu te doen met de contracten voor 2016. Gaan die nog wijzigen door Het Roer Moet Om-proces? Op die eenvoudige vraag is een complex antwoord. Veel van wat in dit proces is bereikt, staat niet in contracten. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel van de afspraken over het terugdringen van de bureaucratie. Waar de contracten wel gewijzigd moeten worden op dit punt, kan dat in de loop van 2016 door middel van addenda bij het contract nog worden geregeld.

Dat geldt ook voor het onderwerp kwaliteit. Hiermee zijn we nog hard bezig. Kwaliteit is zo’n diffuus en breed begrip. Daarom hebben we het onderwerp opgehakt in vier afgekaderde delen, met per deel een werkgroep. Deze groepen hebben een pittige opdracht. Het uiteindelijke resultaat moet zijn: een duidelijk en eenduidige beeld van wat kwaliteit in de huisartsenzorg is en wat er mogelijk én zinnig is om te meten. Waar dat nodig is, kunnen ook op die punten de lopende contracten tussentijds worden bijgesteld.

Tenslotte wordt er gewerkt aan uniformering van delen van de contracten. Ook dat kan in de loop van het jaar eventueel tot aanpassingen leiden en anders sowieso met de contracten voor 2017. Deze maand komt er een tussentijdse rapportage van alle groepen die met dit proces bezig zijn, dus dan zien we hoe het vordert. Tijdens een debat op de Huisartsbeurs op 2 april kunnen we - zo is de verwachting - u de uitkomsten laten zien.

Kortom, we hebben met zijn allen nog een behoorlijke weg te bewandelen. Ik hoop dat we de positieve houding, die ik in de aanloop naar 5 oktober heb gezien, kunnen vasthouden. Wat mij betreft, staan de afspraken die we hebben gemaakt. We gaan samen verder om de broodnodige verandering te realiseren.

Ella Kalsbeek
Voorzitter

Deze tekst is tevens verschenen als column in Medisch Contact, 3-12-2015