Deze krokodil bijt

 
Tegenwoordig hoeven we niet meer naar de dierentuin voor een krokodil. De paarse krokodil is terugkerend onderwerp van gesprek, als treffend symbool van doorgeschoten administratielast. Soms om over te (glim)lachen, vaker nog om een zucht van ergernis of ongeloof te slaken.
Deze krokodil bijt
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

De afgelopen weken waren er weer papieren krokodillen te over. Ook in de vorm van de creatieve stempels die velen van u inmiddels in de praktijk hanteren bij bijvoorbeeld al lang en breed afgeschafte formulieren en verzoeken om herhaalverwijzingen.

Neem het voorbeeld dat ik bij een recent werkbezoek in Brabant hoorde. Als u als huisarts de niet-preferente zorgverzekeraar in uw regio zou willen volgen, dan wordt u geconfronteerd met een forse papierwinkel. De moed zinkt u waarschijnlijk al in de schoenen. Dat moet toch anders kunnen.

Ook de invulling van de verplichting waarop artsen hun BIG-nummer actief bekend moeten gaan maken vraagt om een paarse krokodil. Volgens het ministerie van VWS moeten vanaf 1 april artsen hun BIG-nummer zichtbaar maken op websites en andere digitale media, briefpapier en e-mailondertekening, facturen en op bordjes bij de wachtkamer. Logisch dat de wetswijziging tot grote ergernis leidt onder (huis)artsen. De administratielast weegt niet op tegen de beoogde transparantie. Patiënten moeten kunnen nagaan of een arts bevoegd is, maar deze manier lijkt bijna haaks te staan op wat we allemaal zeggen te willen: minder regels! Een voorbeeld voor de Regiegroep (Ont)regel de Zorg, waarin we als doel hebben de regeldruk te verminderen.

Een aantal van u heeft duidelijk laten merken de wetswijziging niet te zien zitten. Daarom dringt de LHV samen met de KNMG bij het ministerie van VWS aan op vereenvoudiging van deze maatregelen en een latere ingangsdatum van deze regelgeving. Anders kan deze krokodil wel eens echt bijten.

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbericht LHV 22 februari 2019: De Wet BIG wijzigt: wat zou dit voor uw praktijk kunnen betekenen?

Nieuwsbericht KNMG 27 februari 2019: Brandbrief: Voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer