Doet u mee aan het gesprek met uw zorgverzekeraar?

 
Het is weer zover, de zorgverzekeraars staan op het punt om op 1 april hun inkoopvoorwaarden te publiceren. Een belangrijk moment, dat opnieuw de vraag oproept: hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Het antwoord: door in actie te komen. De oproep van HRMO daartoe is zeer terecht. Het is niet voor niets dat de LHV samen met InEen voor elke zorgverzekeraar een overlegteam in het leven heeft geroepen.
Doet u mee aan het gesprek met uw zorgverzekeraar?
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

Eén van onze doelen is om de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord goed en zo snel mogelijk te vertalen naar elke regio. Het is belangrijk dat de verschillende teams informatie en ervaringen met elkaar delen, de krachten bundelen, zodat er contracten worden gesloten die recht doen aan de knelpunten in de huisartsenzorg, toegespitst op elke regio.

Landelijke experts van LHV en InEen bieden deze regionale overlegteams steun en informatie en daarmee de handvatten die nodig zijn om professionele gesprekken te voeren met verzekeraars. We hebben al duidelijk kunnen zien dat huisartsen die aan de overlegteams meedoen, zich daardoor al een meer volwaardige gesprekspartner voelen. Zij dragen bij aan beleidsbeïnvloeding, met als doel: een contract voor individuele huisartsen met meer maatwerkmogelijkheden. Een goede ontwikkeling!

Vooralsnog verschilt de ontwikkeling van elk overlegteam per regio, maar we werken toe naar een gelijksoortige gesprekspartner voor alle verzekeraars. Zodat zij gewend raken aan een duidelijke overlegwijze met huisartsen. Naast de ondersteuning vanuit LHV en InEen  leveren ook individuele huisartsen belangrijke input voor zulke gesprekken. Ook u kunt de kans pakken om bijvoorbeeld in een kringvergadering mee te praten over de regionale invulling.

We kijken uit naar de monitor die de NZa waarschijnlijk in april uitbrengt, want dan zien we in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord zijn teruggekomen in het contract van 2019. Uit onze eigen onderzoeken blijkt dat er van ‘Meer tijd voor de patiënt’ nog weinig terechtkomt. Het gaat ons nog te langzaam met het nakomen van de afspraken. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, met name daar waar de verzekeraar met de huisarts heeft meegedacht.

Binnen de kernwaarden en kerntaken die we met elkaar in Woudschoten hebben afgesproken, is zeker ruimte om de samenwerking op te zoeken. In hoeverre dat een succes wordt, is afhankelijk van wat de zorgverzekeraars gaan leveren in de eerste lijn. Aan mogelijkheden voor een gezonde financiële praktijkvoering (waarbij indexatie geen issue meer mag zijn!) en aan ‘Meer tijd voor de patiënt’ als de vanzelfsprekende basis van elk contract.

Op 1 april weten we hoe serieus de zorgverzekeraars zijn. Wij houden u op de hoogte!

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging