Dokter, hoe moet dat nu als het ziekenhuis dicht gaat?

 
‘Hadden we dit niet kunnen zien aankomen?’ is de vraag die blijft hangen na de bizarre afgelopen week.
Dokter, hoe moet dat nu als het ziekenhuis dicht gaat?
Paulus Lips, penningmeester

Als een donderslag bij heldere hemel vielen er een paar Nederlandse ziekenhuizen om. Met vanzelfsprekend ingrijpende gevolgen voor patiënten en ziekenhuismedewerkers en voor omwonenden met zorgen over de bereikbaarheid en continuïteit van zorg. Maar niet alleen voor hen. Ook voor huisartsen in de diverse regio’s heeft het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis grote impact.

Het zal je maar gebeuren. Op vrijdag hoor je op het journaal dat het lokale ziekenhuis dusdanige financiële problemen heeft dat het moet sluiten. En dat dit op heel korte termijn gaat gebeuren. Nog diezelfde dag hangen de eerste bezorgde patiënten aan de lijn. Gaat hun poli-afspraak nog door, hoe moet het nu met die (al dan niet al geplande) operatie, kunnen zij nog wel bij specialist X terecht?

Ook in mijn eigen Amsterdamse praktijk heeft dit de afgelopen dagen onrust bij patiënten veroorzaakt. In eerste instantie kun je niet veel meer doen dan hen gerust proberen te stellen en via je eigen contacten helderheid proberen te krijgen. In de loop van de week kwam er wat meer duidelijkheid. Dankzij veel overleg met alle betrokkenen. Lokale vraagstukken vragen meestal om lokale oplossingen en de LHV-kringen, zorg- en huisartsengroepen in de omgeving van de ziekenhuizen zijn daarin gelukkig constructieve gesprekspartners.

Uit mijn eigen praktijk weet ik dat Huisartsenkring Amsterdam-Almere en het LHV-regiobureau hier de afgelopen dagen bijna fulltime bezig zijn geweest om met alle partijen werkafspraken te maken. Over overdracht van patiënten en van hun dossiers, over de planning van operaties, het (door)verwijzen naar andere ziekenhuizen en ga zo maar door. Voortdurend komt er via hen actuele informatie beschikbaar voor huisartsen in Amsterdam e.o. Ook door de andere LHV-kringen en -regiobureaus worden voortdurend vragen van huisartsen beantwoord.

Bewonderenswaardig is dat we als huisartsen ook in een dergelijke chaotische situatie steeds weer veerkracht tonen en dat we als vanouds een baken voor ongeruste en verdrietige patiënten blijken.

Ik hoop van harte dat er de komende dagen en weken meer duidelijkheid komt over de toekomst van de zorg in en rond de ziekenhuizen. En mocht er nog eens een ziekenhuis onherroepelijk zijn deuren moeten sluiten: geef iedereen de tijd om dit voor patiënten en personeel echt goed te regelen!

Paulus Lips
Bestuurslid