Een nieuwe praktijk, klaar voor de toekomst!

 
In november ben ik met mijn praktijk in een gloednieuw gezondheidscentrum van start gegaan. Na jaren van brainstormen, medestanders zoeken, plannen maken, financiering proberen te regelen en bouwen is onze praktijk (ik heb een duopraktijk met mijn echtgenoot) gereed voor de toekomst. Wat er ook op ons afkomt de komende jaren, wij zijn er klaar voor.
Een nieuwe praktijk, klaar voor de toekomst!
Carin Littooij, algemeen bestuurslid - Fotografie Babet Hogervorst

De reden om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor onze praktijk was vooral een praktische: het gebouw waar we zaten was oud en te krap. We hadden, met twee huisartsen, een aios en 2 POH’s, maar twee spreekkamers tot onze beschikking. De POH kon daardoor alleen spreekuur doen op het moment dat een van de huisartsen er niet was. Bij gebrek aan beter was de wachtkamer in de gang, waardoor de privacy niet optimaal was. Dus gingen we op zoek naar een oplossing.
 
Daarbij bedachten we al snel dat we onder één dak wilden met andere zorgverleners. Onze praktijk loopt goed, maar de huisartsenzorg verandert en dat noopt ook tot verandering van de praktijk. In je uppie ga je het niet redden. Samenwerken moet sowieso, waarom dan niet meteen samen in één pand? Zo ontstond het idee van een multidisciplinair gezondheidscentrum. Die keus was dus niet zozeer uit praktische overwegingen (hoewel de gedeelde kosten een voordeel kunnen zijn), maar vooral zorginhoudelijk. Het wordt toch veel gemakkelijker om samen te werken en even snel iets te kunnen regelen voor een patiënt als je elkaar elke dag ziet.
 
De zoektocht naar een geschikte locatie duurde uiteindelijk drie jaar. Daarna begon het ontwerpen en bouwen. Afgelopen november zijn de deuren van Gezondheidscentrum De Bosrand dan eindelijk geopend. Het gebouw wordt gedeeld door 3,5 huisartsenpraktijk, fysiotherapie, verloskunde, een ggz-instelling, thuiszorg, kindertherapie en een apotheek.
 
Het realiseren van zo’n nieuwbouwproject kost veel energie, maar het geeft ook energie. We werken in een gebouw dat aan alle huidige bouweisen voldoet en dat is goed te merken. Er is meer rust in de spreekkamer, er is veel licht en over het kleurgebruik is goed nagedacht. Met dank aan de bouwadviesgroep van de LHV, want door hun advies is er efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte, waardoor we meer spreekkamers (en dus meer verhuurinkomsten) konden realiseren. Ook hebben ze gekeken naar duurzaamheid, zoals led-licht en hergebruik van materialen.
 
De positieve uitwerking van het grotere geheel moet zich nu gaan bewijzen. Hoewel ik positief ben over onze verhuizing en de patiëntenzorg er beter verleend kan worden, is het toch een risico. Deze nieuwe praktijk kost veel geld en door de transities en het nieuwe bekostigingssysteem zijn onze toekomstige inkomsten onduidelijk. Zorgverzekeraars creëren nu veel onzekerheid, terwijl ze dit soort investeringen juist zouden moeten waarderen. Het komt de kwaliteit en efficiëntie van de zorg immers ten goede. In april zullen we de balans van het eerste kwartaal gaan opmaken. Dan zullen we zien of de investeringen die we gedaan hebben ook gedragen kunnen worden door op zijn minst een gelijkblijvende omzet. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons maar voor alle praktijken in Nederland!
 
Toen ik een vriendin net voor de opening een rondleiding gaf door het pand, beschreef ze de praktijk als “in een goede balans: modern, functioneel, luxe maar niet té.” En dat is precies wat we wilden bereiken.

Wilt u op dit blog reageren? Dat kan via het Ledenforum op HAweb.

Carin Littooij,

Algemeen Bestuurslid LHV