Een prachtige plek om te werken

 
Onlangs was ik op bezoek bij onze regionale Huisartsenkring in Zeeland. De Zeeuwse huisartsenzorg staat voor een flinke uitdaging. In de komende tien jaar gaat bijna de helft van de huidige huisartsen met pensioen. Dat is een ongebruikelijk hoog percentage en leidt – begrijpelijk – tot grote zorgen. Want nu is het soms al moeilijk om de huisartsenzorg te kunnen garanderen. In de zomerperiode leggen de vele toeristen een enorme druk op de huidige zorg. In dat soort krappe omstandigheden kan één onvoorziene situatie de boel al doen vastlopen. Dan leidt bijvoorbeeld het uitvallen van een collega-huisarts tot acute problemen om de patiëntenzorg te kunnen leveren. Dan heb je het met recht over een urgente situatie.
Een prachtige plek om te werken
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

Dat speelt niet alleen in Zeeland, dat zien we op vele plekken. En dan hebben we het alleen nog maar over de beschikbaarheid van huisartsen. Daarbovenop is er ook op het gebied van het praktijkpersoneel een zoektocht naar de juiste en beschikbare mensen. Dat ondersteunend team is cruciaal om de zorg te kunnen leveren.  

Er zal het nodige moeten gebeuren om goede huisartsenzorg te kunnen blijven garanderen voor iedereen. Als we toch eens een “blik” huisartsen en huisartsen-personeel zouden kunnen opentrekken en die ook nog gelijkmatig weten te verdelen over het land: dat zou ideaal zijn! De realiteit is echter anders.

Ten eerste moeten we inzetten op het enthousiasmeren, opleiden en behouden van méér mensen voor de zorg (sterker nog: voor de hele publieke sector). Daarom steunen we ook de publiekscampagne “IK ZORG” van het ministerie van VWS, die als doel heeft om veel extra mensen te werven voor de zorg- en welzijnssector. Werken in de zorg is vaak zwaar, maar laten we, als we het met anderen hebben over het vak, ook niet vergeten te vertellen waarom het werk zo mooi en zo belangrijk is!

Daarnaast moeten we flexibel zijn in de oplossingen. Veranderingen in de zorg en in de verdere samenleving betekenen ook veranderingen in de competenties die we nodig hebben, in verschuivende taakverdelingen tussen zorgverleners, in nieuwe soorten medewerkers. Dat zullen we voortdurend moeten blijven beoordelen: wat hebben we nodig, hoe zorgen we dat de huidige mensen daar goed bij blijven aansluiten en we nieuwe mensen aantrekken die daar bij passen?  

En zelfs dan – als we het juiste en voldoende personeel binnen hebben – zijn we er nog niet. Want een goed functionerend team is meer dan een optelsom van de aanwezige disciplines. Een goed team draagt samen verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg en voelt dat ook zo. Het helpt om te werken vanuit een heldere gedeelde visie op de zorg, vanuit een duidelijke werkwijze, met aandacht voor iedereens competenties en capaciteiten.

Daarin liggen de uitdagingen voor de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg: weten wat we nodig (gaan) hebben, de mensen krijgen en behouden die daar bij passen en een goede teaminzet om hen te volste te benutten. De huisartsenzorg is een prachtige sector om in te werken; we gaan er alles aan doen om dat voor nu en in de toekomst zo te houden.

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Deze column is ook verschenen in Medisch Contact op 18 oktober 2018