Een vooruitblik op het komende jaar

 
Voor 2014 en ver daarna wens ik u oprecht veel geluk toe met uw dierbaren in een goede gezondheid. Niets is zo belangrijk als die goede gezondheid, dat weet u als geen ander! Zo aan het begin van het nieuwe jaar maak ik graag een doorkijkje naar wat er komen gaat.
Een vooruitblik op het komende jaar
Steven van Eijck, voorzitter - Fotografie Babet Hogervorst

In de afgelopen zeven jaar is het ons samen gelukt de huisarts rotsvast te verankeren als spil van de zorg in de buurt van de patiënt. Het zijn jaren geweest waarin de huisartsenzorg enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt. De basis voor de toekomst is solide. Er ligt een gedragen visie op de huisartsenzorg 2020 en er is met de regering een goed convenant gesloten voor de komende jaren. 2014 wordt het jaar waarin de implementatie plaatsvindt van het huisartsenakkoord en de uitwerking van een groot aantal belangrijke inhoudelijke thema's op de rails wordt gezet.

In 2014 zullen we de concretere uitwerkingen zien van de decentralisatie van de jeugdhulp en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daarbij gaat het om meer dan een verschuiving van de financiering van landelijk naar gemeentelijk. Ook ervaren we steeds indringender de gevolgen van het GGZ- en het tweedelijns-convenant. Het betekent voor zorgverleners een verandering in de organisatie en afstemming. Als huisarts zult u merken dat u nog meer op uw poortwachtersrol wordt aangesproken. Welke zorg is benodigd? Is verwijzing naar de tweede lijn echt noodzakelijk? Kunt u zelf in uw praktijk extra zorg gaan aanbieden? Doet u een groter beroep op uw eerstelijnscollegae?

Onze ijzersterke positie brengt ook risico's met zich mee. In deze turbulente tijd heeft u behoefte aan een belangenbehartiger, die ook nee durft te zeggen en rekening houdt met de toch al hoge werkdruk van huisartsen. Wij gaan echt niet alle problemen rond de jeugd oplossen. Gemeente: koop voldoende en de juiste jeugdzorg in! We zijn ook geen assurantietussenpersoon. Verzekeraars: informeer de patiënt goed over alle polisvoorwaarden, want wij gaan dat niet doen! Ook in 2014 zullen we duidelijk aangeven wat men wel en niet van de huisarts kan verwachten.

Huisarts is een prachtig beroep, dicht op de patiënten en met aandacht voor het totaalbeeld. Een beroep om te koesteren én te verdedigen. Een goede drijfveer voor mij en de rest van de LHV om het komende jaar vol voor in te zetten.

Wat verwacht u van het komende jaar? Welke veranderingen ziet u om u heen gebeuren? En welke ontwikkelingen zet u zich in gang, in uw praktijk en in uw buurt? Praat mee op HAweb.

Steven van Eijck,

Voorzitter LHV