Gaan voor OPEN-heid

 
‘Wat is nu weer OPEN-heid?’, zult u wellicht denken. Ik zal het uitleggen. ICT in de (huisartsen)zorg heeft de afgelopen jaren een geweldige vlucht genomen, in omvang en in belang. De mogelijkheden voor ons als huisartsen om digitale middelen in te zetten voor de patiëntenzorg, voor onze praktijkorganisatie en voor onderlinge uitwisseling zijn enorm toegenomen. Er zijn veel boeiende ontwikkelingen, vind ik zowel vanuit mijn dagelijks werk als huisarts als vanuit mijn functie als LHV-bestuurder met ICT in portefeuille. Er kan inmiddels zoveel meer dan toen we als huisartsen voorop liepen met de automatisering van onze praktijken.
Gaan voor OPEN-heid
Carin Littooij, Bestuurslid LHV

Het is niet het eenvoudigste thema, dat geef ik toe. Artsen worden nu eenmaal niet geschoold op ICT-vlak en het zal zeker niet iedereen evenveel interesseren. Met als gevolg dat het regelen en onderhouden van ICT soms als een last of verplichting wordt ervaren. De kunst is om te zorgen dat we het goede van de technologie volop weten te benutten en tegelijkertijd er zo min mogelijk ‘hinder’ van ondervinden. Immers: de ICT is er om de (huis)arts te ondersteunen en niet andersom!

Bij huisartsenpraktijken vormen de Huisarts Informatie Systemen (HIS’en) de basis van de ICT. Het HIS is het eerste wat de huisarts opent als zij haar computer op de praktijk aanzet. De meeste HIS’en voldoen redelijk aan wat nodig is voor het dagelijks werk. Dat zien we ook terug in het HIS-vergelijkingsonderzoek van de LHV.

Tegelijkertijd is er nog genoeg te wensen over. Zo lopen de onderlinge gegevensuitwisseling en de overdracht van dossiers veelal niet soepel. Ook de beslisondersteuning mag worden uitgebouwd. Ons vak staat niet stil en de wereld daarbuiten ook niet. Dat vraagt dus voortdurende aanpassingen en vernieuwingen in de zorg-ICT.

Als LHV pakken we onze rol om de gewenste en nodige ontwikkelingen vlot te trekken. Zo hebben we in het Hoofdlijnenakkoord voor huisartsenzorg 2019-2022 afspraken gemaakt over broodnodige investeringen in de ICT. Een belangrijk onderdeel daarvan is het project OPEN. Dat staat voor “Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland”. Samen met de andere huisartsenorganisaties NHG en InEen gaan we huisartsen en eerstelijnsorganisaties helpen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten.

Onze aanpak bij OPEN is een typische huisartsenmanier: doelmatig, efficiënt, voortbouwend op wat er al is en met een regionale aanpak-op-maat. We kijken naar wat werkbaar is voor huisartsen, wat de zorg ten goede komt én wat voldoet aan de wettelijke plicht om patiënten per 2020 online inzage te geven in een deel van de gegevens uit het HIS. Patiënten kunnen zo nog meer betrokken worden bij hun eigen gezondheid en wat daarvoor nodig is.

De effecten van de ICT-ontwikkelingen beperken zich niet tot de huisartsenzorg. Ook de ziekenhuizen en collega-specialisten zijn met hun VIPP-programma volop bezig met het ontsluiten van gegevens. Als we hier met z’n allen aan werken, kan de uitwisseling van patiëntinformatie tussen artsen onderling, met paramedici en met patiënten enorm verbeteren. Alles voor betere, veiligere patiëntenzorg.

Ik zie geweldige kansen om met behulp van ICT - en daarmee met OPEN - onze zorg beter te maken en onszelf en patiënten beter te ondersteunen. Als we over een paar jaar allemaal “OPEN” zijn en de ICT-ondersteuning voor elke (huis)arts goed geregeld is, dan ben ik tevreden. U ook?

Carin Littooij
Bestuurslid Landelijke Huisartsen Vereniging

Deze tekst is ook geplaatst in Medisch Contact van 9 augustus 2018