Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg kwetsbare ouderen

 
Thuis is het zicht op een kwetsbare oudere logischerwijs minder dan wanneer iemand in een verzorgingshuis zit. Juist 24 uur per dag een oogje in het zeil, snelle zorg en verzorging zijn voor een deel van de ouderen nodig en niet altijd te realiseren wanneer zij alleen wonen of samen met een partner die zelf ook kwetsbaar is. Mijn voorganger trok al in maart van dit jaar aan de bel namens de huisartsen. In aanloop naar de veranderingen in de ouderenzorg, gaven huisartsen aan dat zij in de praktijk risico’s zien ontstaan voor gezondheid en welbevinden van de kwetsbare oudere patiënt én hun mantelzorger. In plaats van ontmoedigd te raken door de mogelijke gevolgen van het nieuwe beleid, zie ik dat huisartsen inspelen op de veranderingen samen met hun ondersteunend personeel en de wijkverpleegkundige.
Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg kwetsbare ouderen
Ella Kalsbeek, voorzitter LHV

Complexe zorg bied je niet alleen

Het is goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is ook de wens van veel ouderen. Huisartsen vinden het uitgangspunt van langer thuis wonen prima, als het tenminste medisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van de kwetsbare oudere. Met de stelselwijziging die in januari in gaat, krijgt de huisarts te maken met thuiswonende ouderen met zwaardere klachten zowel op lichamelijk als geestelijk vlak, de schatting is gemiddeld 25 ouderen met complexe problematiek per praktijk. Dat de huisarts dit niet alleen doet en niet alleen kan, mag duidelijk zijn.

De wijkverpleegkundige en de huisartsen zijn samen de spil in de care en de cure voor de ouderen in de thuissituatie. Bij patiënten met een complexe zorgbehoefte kan het zijn dat de specialist ouderengeneeskunde (SOG) de eerst aangewezen persoon om als medebehandelaar de benodigde extra zorg te leveren. Voor huisartsen is het, zeker in het licht van het nieuwe beleid, cruciaal dat de toegankelijkheid van de SOG  verbetert zodat deze makkelijker in de thuissituatie kan worden ingezet.

Ga flexibel om met kwetsbare ouderen die in de knel dreigen te komen

Het blijft op dit moment nog een beetje koffiedikkijken. Maar hoe het nieuwe beleid ook uitpakt, het mag nooit ten koste gaan van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorg dat er in het nieuwe beleid flexibel wordt omgegaan met ouderen en hun mantelzorgers die in de knel dreigen te komen. Wees soepel in de overgangssituatie en laat ouderen die nu een plek hebben in een beschermde omgeving zo mogelijk op hun plaats, of zorg minimaal voor vergelijkbare ondersteuning. Blijf alert. Niet alleen huisartsen zijn dat, ook gemeenten en zorgkantoren moeten waakzaam zijn. En houd elkaar intussen vooral op de hoogte van waar het mis dreigt te gaan. De LHV zal de veranderingen monitoren, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Reageren op deze blog? Dat kan via HAweb.

Ella Kalsbeek
voorzitter LHV