Geef huisartsen meer tijd voor patiëntenzorg

 
15 maart is het zo ver. Dan gaat u hopelijk allen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uw werk - de gezondheidszorg - is een van de grote thema’s bij deze verkiezingen. Vrijwel iedere partij komt met voorstellen om de zorg te verbeteren. Zo wordt vaak het overhevelen van zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenzorg genoemd. Vanuit het idee dat de zorg dan dichterbij de patiënt plaatsvindt en omdat de verwachting is dat daarmee kosten kunnen worden bespaard.

Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar er wordt soms wat te simpel over gedacht. Je kunt niet ‘gewoon’ werk verschuiven van de ene naar de andere plek. Om die overheveling van zorgtaken succesvol te kunnen doen, moeten de randvoorwaarden goed zijn. Voorop staat dat het toegevoegde waarde moet hebben voor de patiënten. Daarnaast moeten huisartsen in staat zijn om die zorg te leveren. Dan heb ik het niet alleen over de benodigde kennis, maar vooral ook over de tijd en de ruimte voor extra taken  en samenwerkingen.

En daar schort het nogal eens aan. Kijk maar eens naar de berichtgeving van de laatste paar weken: er wordt een toenemend beroep op huisartsen gedaan door langer thuiswonende ouderen, door de instroom van vluchtelingen, tijdens de diensturen, door de decentralisatie van de jeugdzorg, in achterstandswijken. We zijn nu op een punt beland waarop we moeten zeggen: er kan niets meer bij, totdat er op andere manieren iets af gaat.

Pleidooi voor verandering

Let wel, dit is geen pleidooi voor stilstand, maar juist voor veranderingen. Zodat de huisartsenzorg flexibel blijft en huisartsen kunnen doen wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Wat wij willen, is meer tijd voor de patiënt. Er zijn allerlei manieren om dat te bereiken. Zoals minder administratie, minder patiënten per huisarts en meer en betere inzet van ondersteunend personeel. Ik sprak onlangs een huisarts die hier al mee aan de slag is gegaan. Zo hebben ze in zijn praktijk standaard langere consulten, wat ze mogelijk hebben gemaakt door een extra huisarts in te zetten. De zorgverzekeraar draagt daar aan bij. Hij vertelde me dat hij het gevoel heeft dat de kwaliteit van de consulten is verbeterd, doordat hij meer rust en daardoor meer aandacht heeft voor alle aspecten van zijn patiënten. Dat hij het fijner werken vindt.

Verbetering voor huisarts en patiënt

Deze aanpak leidt dus tot verbeteringen voor de huisarts én voor de patiënt. Kun je dat vangen in een sluitend kosten-baten-plaatje? Dat is voor een individuele huisarts of praktijk misschien lastig. Daarom is de LHV dat voor hen aan het doen. We brengen in kaart wat er nodig is om huisartsen meer tijd voor de patiënt te geven, bijvoorbeeld in de financiering, praktijkvoering en opleiding. Die ‘business case’ hebben we nodig om andere partijen te overtuigen. Zodat huisartsen zich daar niet druk over hoeven te maken en gewoon de positieve gevolgen kunnen ervaren.

Ik hoop dat we met het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer en nieuw kabinet gehoor vinden voor onze oproep: geef de huisarts en zijn team meer tijd voor de patiënt. In het belang van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Dat is iets waar we allemaal, als inwoners van dit land, profijt van zullen hebben.

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Wilt u naar aanleiding van dit blog reageren? Dat kan via HAweb.

Deze blog is 2 maart 2017 als bijdrage in Medisch Contact verschenen.