Voor en door huisartsen
 

Ggz zonder dwang

 
 
Als solist in een HOED met vijf andere huisartsen in Hengelo, werk ik naar volle tevredenheid samen met twee praktijkondersteuners ggz. Zij zorgen voor eersteklas opvang van steeds meer patiënten met lichte en middelzware psychische klachten, zowel volwassenen als kinderen. Ik zou kunnen zeggen dat onze organisatie al aardig is voorbereid op de stelselwijziging ggz. Dat deze conclusie echter niet te snel kan worden getrokken, bleek afgelopen week tijdens een overleg met Zorgverzekeraars Nederland.
Ggz zonder dwang
Geert-Jan van Loenen, algemeen bestuurslid/Fotografie Babet Hogervorst

Zoals u weet, verandert er vanaf 2014 veel in de ggz-sector door het hoofdlijnenakkoord met VWS. Een deel raakt ook de huisartsenzorg: meer ggz wordt in de buurt van de patiënt geboden en de komende jaren nemen de beschikbare bedden in de tweedelijns ggz-instellingen af. Uit een eerder gehouden peiling onder LHV-leden blijkt de verandering zich nu al te uiten in een toenemend aantal mensen met psychische klachten en aandoeningen dat een beroep doet op de huisartsenzorg. Om deze vraag te kunnen opvangen, is structurele ondersteuning van de huisarts door de POH-GGZ nodig.

De verdere verhoging van het inschrijftarief POH-GGZ in 2014 biedt de mogelijkheid 12 uur per week per praktijk een POH-GGZ in te zetten, dat is drie uur meer dan in 2013. Extra ruimte voor ondersteuning bestaat dus weliswaar, het recente gesprek met ZN leert dat zorgverzekeraars eenzijdig bepalen onder welk gesternte dit gebeurt. Hoezo mag de huisarts het inschrijftarief POH-GGZ in 2014 flexibel inzetten? Zorgverzekeraars hebben in de contracten voor het komend jaar vastgelegd hoe de extra uren worden ingevuld. Met e-health toepassingen en consultatieve raadpleging bijvoorbeeld, dus niet in de vorm van extra formatie. De vraag op wiens stoel ze hier gaan zitten, is daarmee makkelijk beantwoord. Als huisarts wel de oplossing bieden, maar niet de aanpak mogen bepalen.

Een tweede discussiepunt brengt ons met ZN gelukkig op een andere koers. Tegen het plan om de huisarts te binden aan een verplichte screeningstool voor doorverwijzing van patiënten hebben wij maanden geleden bezwaar aangetekend. In overleg met ZN hebben we aangedrongen op het omzetten van de verplichting in een ondersteuningsintentie. NHG, LHV en ZN gaan gebruikmaken van gevalideerde instrumenten om de huisarts te faciliteren en ondersteunen in het verwijsproces. Dat voelt aanmerkelijk beter dan eenzijdig verplichten.

Met dwang komen we wat mij betreft geen stap dichter bij goede verwijsmogelijkheden, ggz zonder wachtlijsten en korte lijnen tussen huisarts en psychiater. Verrijk het arsenaal van de huisarts op basis van vrijwilligheid, zodat de patiënt snel en op de goede plek wordt behandeld.

Geert-Jan van Loenen,

Algemeen bestuurslid LHV

Wilt u op dit blog reageren of wilt u als huisarts uw ervaringen met de ggz-wijzigingen delen? Dat kan via HAweb.