Hoog tijd voor een andere koers

 
De afgelopen weken reisde ik, samen met mijn medebestuursleden, door het land om met groepen huisartsen in gesprek te gaan over de huisartsenzorg en de LHV. Tijdens al die sessies kwam duidelijk naar voren wat huisartsen bindt, namelijk de kernwaarden van waaruit elke huisarts werkt: generalistische, persoonlijke en continue zorg. De laatste tijd uiten huisartsen geregeld hun onvrede en dat hangt eigenlijk altijd samen met die kernwaarden. Zodra die in de knel (dreigen te) komen, komen huisartsen in verzet.
Hoog tijd voor een andere koers
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

Een duidelijk voorbeeld daarvan is het manifest ‘Het Roer Moet Om’. Gestart door een aantal gedreven huisartsen, met inmiddels zeer veel bijval. Aanleiding was de huidige, moeizame verstandhouding met zorgverzekeraars en beleidsmakers. Maar – en dat vind ik zo mooi aan dit initiatief – het  pleidooi gaat uit van het positieve, namelijk van het mooie aan het huisartsenvak, de hoge kwaliteit van de Nederlandse huisartsenzorg, het streven naar optimale patiëntenzorg. Het kan allemaal zoveel beter, het hoeft niet te gaan zoals het nu gaat.

Ik zie in het manifest een uitgestoken hand naar de minister en de zorgverzekeraars: laten we niet meer werken vanuit wantrouwen en controle, maar focussen op de beste zorg voor de patiënt. Want hoe je verder ook over het zorgstelsel denkt, we zullen het samen moeten rooien.

Daar zit de crux. Het lijkt misschien te gaan over de centen en administratieve lasten, maar het gaat vooral om iets veel fundamentelers. Het is het gevoel van wantrouwen. Dat er getwijfeld wordt aan de professionele capaciteiten van huisartsen. Waarom moet je tot in detail verantwoorden waarom je iets voorschrijft? Het is toch je werk om te kunnen inschatten dat iets nodig is? Waarom moeten huisartsen bewijzen dat ze hun werk goed doen, in plaats van te kunnen focussen op dat werk?

We vragen niet om een carte blanche. Transparantie in de zorg is belangrijk en daar willen huisartsen best aan bijdragen. Maar transparantie is iets anders dan lijstjes opleggen, bedoeld om te sturen, af te dwingen en te controleren.   

Deze pijnpunten lees je ook terug in de brief die ‘Het Roer Moet Om’ recent stuurde aan zowel zorgverzekeraars als artsenorganisaties. Er staan acht duidelijke punten in waarop Het Roer Om Moet. De LHV steunt het manifest zowel voor als achter de schermen vanaf dag één. Daarom hebben wij aan de initiatiefnemers, maar vooral aan alle huisartsen in Nederland laten weten hoe de LHV hierbij gaat helpen.

Ik zie vooruitgang bij verzekeraars en overheid, maar die moet worden omgezet in concrete daden. Een echt andere houding van de zorgverzekeraars, geen belemmeringen meer van de mededingingswet en contractering die recht doet aan het belang van huisartsen voor het zorgstelsel. Het momentum is er, laten we het benutten. Ik ben ervan overtuigd dat huisartsen, schouder aan schouder, via actie en aan tafel met overheid en verzekeraars, voor de broodnodige verandering gaan zorgen.

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV

Wilt u naar aanleiding van dit blog reageren? Dat kan via HAweb