Noodzakelijke keuzes in de vaccinatiestrategie

 
Het is een thema dat mij erg bezighoudt en u ongetwijfeld ook: hoe houden we de zorg voor alle patiënten overeind in deze pandemie? Er zijn grote zorgen over wat er gebeurt als de Britse variant hier flink gaat rondwaren. In de hele zorg bereiden we ons daar zo goed mogelijk op voor, door de scenario’s paraat te hebben.
Noodzakelijke keuzes in de vaccinatiestrategie
Ella Kalsbeek, Voorzitter LHV

In de huisartsenzorg doen we dat met de huisartsenrampenopvangplannen (de Harops). Specifiek voor de IC’s is er het “draaiboek code zwart”, waar het afgelopen jaar het nodige over te doen is geweest. Gelukkig kon dat draaiboek tot nu toe in de kast blijven liggen, maar het is goed dat het er (alvast) is.

Wat ik aan dat draaiboek vooral zo goed vind, is de manier waarop het tot stand is gekomen. Want het behandelt de situatie waarin alleen medische afwegingen niet meer voldoende zijn om te bepalen wie een plek krijgt op de IC. De Federatie Medisch Specialisten en de KNMG hebben daarom niet alleen medici maar ook ethici betrokken bij het opstellen. En ze hebben de discussie ook maatschappelijk gevoerd. Mooi om te zien hoe zij de ouderenbonden hierin hebben betrokken en dat die de uitgangspunten onderschrijven. Want uiteindelijk gaat dit ook over een maatschappelijke keuze.

Ook bij de vaccinatiestrategie kom je er niet met een puur medische benadering, maar moet je ethische en bredere maatschappelijke overwegingen meenemen. De eerste twee goedgekeurde vaccins werken goed bij ouderen. Dat is zeer relevant voor de strategie, maar het is niet de enige afweging om mee te nemen. Ook de vraag hoe we de zorg overeind kunnen houden, wordt immers steeds nijpender. Daar kunnen we vanuit twee kanten iets aan doen. De eerste is: voorkomen dat mensen in het ziekenhuis en op de IC belanden. De tweede is: zorgen dat er zo min mogelijk mensen uitvallen die in cruciale delen van de zorg werken. Hoe neem je dat mee in de strategie?

Een gemakkelijk antwoord op die vragen is er niet. Vast staat dat welke beslissing er ook wordt genomen, die zal leiden tot onvrede. En dat is begrijpelijk. Want in de situatie waarin we niet meteen voldoende vaccins beschikbaar hebben voor iedereen, is er geen uitkomst waarbij je aan alle wensen kunt voldoen.

Het maken van een keuze is echter zeer noodzakelijk. Laten we die dan zo maken dat zoveel mogelijk mensen - coronapatiënten en niet-corona-patiënten - de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Dus pleit ik voor een gemixte strategie: patiënten die het meeste risico lopen én zorgmedewerkers op cruciale posities (zoals dat gedeeltelijk nu al in gang is gezet).

En laten we ook als de wiedeweerga het tempo van vaccineren drastisch verhogen. De huisartsen en de GGD’en hebben de capaciteit in huis om meer te prikken, laten we die dan ook benutten!

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Deze bestuursblog is ook verschenen als column in Medisch Contact op 4-2-2021