Samen op de bres

 
De LHV en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen gaan samen in beroep tegen de nieuwe NZa-tariefbeschikking. U leest het goed, LHV en VPH werken samen en stappen gezamenlijk naar de rechter. Voor het eerst, maar wellicht niet voor het laatst. Want als het belang van álle huisartsen in het geding is, dan moeten ook álle huisartsenorganisaties schouder aan schouder staan.
Samen op de bres
Paulus Lips, penningmeester

Waar het over gaat? LHV en VPH maken zich allebei al jaren zorgen over het contractvereiste in de NZa-tariefbeschikking. Dat maakt dat een huisarts zonder contract bepaalde zorg niet kan leveren aan zijn patiënten.

De LHV werkt achter de schermen al geruime tijd aan het wegnemen van dit vereiste. Dit leidde per 2015 tot het opheffen van het contractvereiste voor het inschrijftarief. VPH zette recent grover geschut in, door bij de rechter bezwaar aan te tekenen tegen de tariefbeschikking 2015. Met succes, want eerder dit jaar oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat het contractvereiste in de tariefbeschikking de vrije huisartsenkeuze belemmert. Waarmee de NZa in strijd handelt met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Volgens het CBb moet iedereen een arts kunnen kiezen die hij vertrouwt. Dat beginsel wordt gefrustreerd als de gekozen arts bepaalde behandelingen niet in rekening mag brengen, omdat hij niet gecontracteerd is. Hij zal die prestatie dan ook niet willen leveren. En dus moet de NZa hier een oplossing voor vinden. Nou, dat is dan geregeld, zult u denken. Ware het niet dat de NZa in de nieuwe tariefbeschikking 2016 geen recht doet aan deze rechterlijke uitspraak.

Ja, de nieuwe tariefbeschikking biedt alternatieve declaratiemogelijkheden voor huisartsen zonder contract. Maar de NZa had verder moeten gaan. Met name in segment 2 en 3 zijn er onvoldoende alternatieven voor huisartsen zonder overeenkomst. En waar wij het fundamenteel mee oneens zijn, is dat de NZa via de tariefbeschikking bepaalt welke zorg huisartsen moeten bieden en welke kwaliteitseisen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door de bepaling dat de inschrijftarieven voor dagzorg alleen gedeclareerd kunnen worden als de zorg gedurende de ANW-uren gewaarborgd is. Ook wij vinden het essentieel dat de ANW-zorg gewaarborgd is, maar de NZa-tariefbeschikking is niet de plaats om dit vast te leggen

Daartegen trekken we dan ook ten strijde. Nu zie ik u denken. LHV, hoezo stappen jullie nu pas in? Zoals gezegd, wij zijn al jaren bezig met dit onderwerp, zei het achter de schermen. En ere wie ere toekomt. VPH heeft een belangrijke slag gehaald in de rechtbank. Maar door nu samen op te trekken, denken we sterker te staan, in het belang van alle huisartsen. En ik hoop ook dat wij elkaar in de toekomst vaker gaan vinden. Daar waar het nodig is om samen op te komen voor het belang van alle huisartsen.