SSFH: bittere pil of bittere noodzaak

 
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft een valse start gehad. Dat hebben we met z'n allen kunnen constateren. Te lang was onduidelijk over welke periode de bijdrage betaald moest worden. Er was sprake van rechtsongelijkheid tussen LHV-leden en niet-leden en ‘wat je er als huisarts voor terugkrijgt’ was weinig inzichtelijk. Een rommelige start die ik mij als pleitbezorger van het fonds aantrek.
SSFH: bittere pil of bittere noodzaak
Bram Stegeman, vicevoorzitter/penningmeester © Babet Hogervorst

Ik heb mij er, namens de LHV, met succes hard voor gemaakt dat de ongelijkheid tussen leden en niet-leden werd opgeheven. Bovendien is het gelukt de inning van de bijdrages vanaf dit jaar door PGGM gelijk met de inning van de pensioenpremies te laten verlopen. Waardoor de administratieve rompslomp u uit handen wordt genomen. Nu dit uit de weg is, trekt het SSFH-bestuur hard aan concrete projecten als 'veilig werken in de huisartsenzorg', verbetering van opleidingen en nascholingen, onderzoek naar de arbeidsmarkt voor POH's en assistentes en uiteraard de stagevergoedingen voor stagiair en stageverlener.

Toch denk ik dat dit niet genoeg is om iedereen meteen te overtuigen van het belang van het SSFH. Ook ik hoor van collega's uit het land 'dat zij de problematiek niet herkennen' en dat ze 'zelf al jaren assistentes opleiden en nu ook nog eens moeten betalen voor het SSFH'.

Maar ik zie ook de cijfers. Wellicht merkt u zelf of in uw regio nog niks, maar het aantal assistentes in opleiding stagneert, er is een toenemend tekort aan stageplaatsen en het aantal openstaande vacatures voor POH's groeit flink. Waarbij er wel flinke verschillen per regio zijn. Daar tegenover staat onze eigen ambitie om ondersteunend personeel van hoge kwaliteit te hebben, de toenemende vraag naar huisartsenzorg op te vangen en substitutie aan te bieden waar mogelijk. We hebben 1,6 assistente per FTE huisarts nodig om dat allemaal mogelijk te maken! Dat gaat wringen als we stil blijven zitten.

Investeren in voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de toekomst doe je nu, niet als het water iedereen aan de lippen staat. Daarom heeft de LHV haar verantwoordelijkheid genomen en de oprichting van het fonds van harte ondersteund. U mag van het SSFH en ons natuurlijk verwachten dat wij u zoveel mogelijk rompslomp uit handen nemen en u goed op de hoogte te houden van alle initiatieven die worden genomen.

Ik realiseer mij dat het ervaren kan worden als een 'bittere pil'. Maar daar moeten wij nu doorheen, omdat we weten dat er een bittere noodzaak is.

Wilt u op dit blog reageren? Dat kan via HAweb.

Bram Stegeman,

Vicevoorzitter/ penningmeester LHV