Toekomst van de ANW-zorg: vermijd symptoombestrijding, pak de kwaal aan

 
Steeds vaker benaderen huisartsen de LHV met vragen en klachten over hoe de ANW-zorg bij hen in de regio is georganiseerd. Te hoge werkdruk, hoge waarneemtarieven, onvervulde diensten, zeker in de zomerperiode was het schering en inslag. Hoog tijd voor verandering in de manier waarop de ANW-zorg is georganiseerd, stellen Carin Littooij en Wendy Borneman, bestuursleden bij de LHV en respectievelijk praktijkhoudend en waarnemend huisarts.

Laten we beginnen vast te stellen dat de druk op huisartsen in de ANW inderdaad vaak te hoog is. Het gaat om veel diensten, bovenop een toch al volle werkweek. Daar moeten we voor de toekomst met elkaar een oplossing voor vinden. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we eigenlijk niet precies wat het probleem veroorzaakt. Verkopen praktijkhouders teveel diensten? En zo ja, waarom is dat dan? Willen waarnemers onvoldoende diensten doen? Vragen ze teveel geld? Gaat de triage niet goed? Zet de huisartsenpost teveel diensten uit? Maakt de patiënt oneigenlijk gebruik van de post? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden, voordat we kunnen werken aan een oplossing.

Wat bovendien opvalt in de discussie over de toekomst van de ANW, is de dreigende tweespalt. De huisartsenpost wijst naar de artsen, de praktijkhouders naar de waarnemers en vice versa. En met zijn allen vragen we ons af of de patiënt niet onnodig vaak gebruik maakt van de huisartsenpost. Terwijl we dit probleem alleen samen kunnen oplossen.

Veel collega’s doen suggesties. “Laten we de ANW-verantwoordelijkheid overdragen aan de HAP”, “laten we waarnemers verplichten meer dienst te doen” of “laten we zorgen voor eerlijkere tarieven”.  Begrijpelijke voorstellen, vanuit de juiste intentie. Maar op dit moment is het symptoombestrijding. De vraag is: lossen we er de onderliggende problemen mee op? Wij denken van niet.

Wat is er nodig? Om te beginnen een duidelijk beeld van wat er nu precies aan de hand is. Daar is de LHV nu mee bezig. Via enquêtes, eigen onderzoek en ronde tafels. Om vervolgens, liefst samen met de collega’s van de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen en InEen te werken aan een toekomstbestendige ANW-zorg. Niet alleen voor de huidige praktijkhouder, maar voor alle huisartsen.

Als een paal boven water staat dat het tijd is voor verandering in de ANW-zorg. Die zal er binnen nu en 5 jaar heel anders uitzien. De LHV wil, samen met alle andere partijen, alles in het werk stellen zodat huisartsen met plezier en verantwoord hun werk kunnen blijven doen, in het belang van de beste patiëntenzorg.

Carin Littooij en Wendy Borneman zijn huisarts en LHV-bestuurslid

Deze bijdrage verschijnt ook in Medisch Contact op 22 september 2016.