Toen stagelopen nog heel gewoon was

 
Het is natuurlijk al even geleden, de tijd dat ik stageliep. Als verpleeghulp, coassistent en later als huisarts in opleiding. Vaak eerst een beetje onwennig, al die nieuwe plekken, maar uiteindelijk altijd leuk. En bovenal belangrijk. Want wát verschilt de praktijk van de werkelijkheid in de schoolbankjes. En dat geldt voor iedereen. Daarom is het zo belangrijk dat toekomstige hulptroepen in de huisartsenzorg stage kunnen lopen bij ons. Doktersassistenten, maar ook praktijkondersteuners.
Toen stagelopen nog heel gewoon was
Bram Stegeman, vice-voorzitter LHV en huisarts

Wat is er aan de hand. Op dit moment zijn we op zoek naar 600 nieuwe huisartsondersteuners. Mensen die uit de zorg komen en zich willen omscholen om in de huisartsenzorg aan de slag te gaan. 250 POH-GGZ, 200 POH-S en 150 doktersassistenten. Hun omscholing wordt medegefinancierd door het ministerie van SZW.

Via de campagne zorgkansen.nl hebben al meer dan zeshonderd mensen hun interesse getoond. Natuurlijk zullen deze geïnteresseerden niet allemaal kunnen of uiteindelijk willen omscholen, maar zoveel interesse voor een baan in de huisartsenzorg is natuurlijk geweldig. Onderdeel van het omscholingstraject is een stage. Binnen een huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum of huisartsenpost.

Daar zijn wij aan zet. Met onze circa 4500 praktijken in Nederland kunnen wij deze nieuwe collega’s die o-zo-waardevolle stage-ervaring bieden. En ik vind dat we dat ook moeten doen. Niet alleen uit plichtsbesef, want er zijn legio goede redenen om een stageplaats te bieden.

Allereerst is er de groeiende vraag en het tekort naar gekwalificeerd persoon voor onze praktijken. Of het nu gaat om doktersassistenten of praktijkondersteuners. Willen we in de toekomst voldoende en goed geschoold personeel hebben, dan moeten we daar nu tijd in investeren. Het bijzondere daarbij is dat de 600 nieuwe collega’s geen schoolverlaters zijn, maar mensen met werkervaring in de zorgsector. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of ggz-instelling.

Daarnaast is er geld beschikbaar. Voor ons en voor de stagiairs. U krijgt als praktijk van het SSFH 100 euro bruto per maand als vergoeding voor de begeleiding. Uw stagiair krijgt zelf 150 euro per maand. Bent u erkend leerbedrijf, dan komt u ook nog in aanmerking voor een bijdrage vanuit het stagefonds van VWS.

Tot slot is er de factor tijd. Veel praktijken geven aan het te druk te hebben voor een stagiair. Het is ook druk in onze praktijken, maar bekijk het eens vanuit uw medewerkers. Het begeleiden van stagiairs gebeurt in veel gevallen door de doktersassistenten of praktijkondersteuners zelf. En die vinden dat vaak een waardevolle en in veel gevallen leuke verbreding van het takenpakket.

Redenen genoeg dus om een stageplaats te bieden. Ga naar www.ssfh.nl en klik op de ‘meld uw stageplaats’- button. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat stagelopen niet alleen ‘toen’, maar ook ‘nu’ nog heel gewoon is.