Verzekeraars, ga nou eens echt in gesprek met individuele huisartsen

 
Duizend huisartsen vulden binnen vierentwintig uur de LHV-peiling in over hun ervaringen met de marktmacht van verzekeraars. Dat is in ieder geval een duidelijk signaal dat het onderwerp leeft. Wat valt als eerste op? Van alle huisartsen die contact zochten met hun verzekeraar over het contract 2015, kwam driekwart in contact met de verzekeraar. Een kwart dus niet! Maar veel erger. Van hen die in contact kwamen met hun zorgverzekeraar zegt driekwart ‘dat er geen sprake was van een echt gesprek waarin wederzijdse ideeën en meningen konden worden uitgewisseld’.

Foto van Ella Kalsbeek, voorzitter LHV

Ik ben ervan overtuigd dat hier de kern ligt van de problemen waarover we in de media lezen. Huisartsen die zich overal in het land verzetten tegen het contract van de verzekeraar. Ze willen de best mogelijke zorg aan hun patiënten leveren. Daarover willen ze in gesprek en daarin willen ze gehoord en serieus genomen worden.

Natuurlijk is er wantrouwen over de grote boze verzekeraar die op de stoel van de huisarts komt zitten. Serieus genomen worden betekent ook niet dat je altijd je zin krijgt. Maar als je die niet krijgt, moet je op zijn minst weten waarom. Daarvoor moet je wel in gesprek komen en lukt dat niet, dan maakt dat logischerwijs boos. Als zulke grote aantallen professionals dit signaal afgeven, dan moet er iets veranderen. Zeker als we met elkaar de ambitie hebben om de eerstelijn te versterken met de huisarts als belangrijke regisseur.

De zorg beter en betaalbaar maken dat doe je samen. Zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid. Werp dus geen onnodige drempels op. Een mooi voorbeeld: een groep van 5 huisartsenpraktijken heeft een dermatoloog geregeld die op een middag moedervlekken controleert. Makkelijk voor de patiënt, leerzaam voor de huisarts en bovenal goedkoop. Wat zegt de zorgverzekeraar: dat vergoeden we niet, het aantal patiënten in de praktijken is te laag, we doen dat wel als het om meer dan 20.000 patiënten gaat. Dat hoor ik meer uit het veld terug: kleine ingrepen die in samenwerking goedkoper zijn maar niet worden vergoed omdat de zorgverzekeraar met eigen volumeregels werkt.

Ik hoop dat verzekeraars dit signaal serieus nemen. Er moet worden geïnvesteerd in het gesprek met individuele huisartsen. In het belang van de patiënt, want die dreigt nu de dupe te worden. Luister echt naar hun ideeën en geef hen de ruimte om die ideeën uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat als er meer echte gesprekken zouden plaatsvinden, dat we veel meer voor elkaar zouden krijgen. En dat is geen overbodige luxe met alle ontwikkelingen op dit moment in de zorg.

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Wilt u naar aanleiding van dit blog reageren? Dat kan via HAweb.