Wilt u iets van uw gemeente of wil de gemeente iets van u?

 
Recent viel mijn blik op een krantenartikel waarin sprake was van afspraken tussen de gemeente Haarlemmermeer en lokale huisartsenorganisaties. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid dusdanig dat ik maar eens ben gaan praten. Er bleek op initiatief van zowel de huisartsenvereniging, het gezondheidscentrum als de zorggroep een raamwerk aan afspraken te zijn gemaakt over de verschuivende taken in de nabije toekomst. Bijvoorbeeld over jeugdzorg, ouderenzorg en sociale teams. Bovendien was behalve de gemeente ook de zorgverzekeraar betrokken bij de totstandkoming van deze 'werkagenda 2014-2015'.

Zelf had ik in de weken ervoor met mijn eigen gemeente gesproken over wijkteams, wijkverpleegkundige en de jeugd-GGZ. Het zou mij dan ook niet verbazen als op dit moment, op diverse plaatsen in het land groepen huisartsen dergelijke gesprekken voeren of van plan zijn te gaan voeren. Ik denk dat dat verstandig is. De gemeente wordt vanaf 2015 een belangrijke partij in de lokale gezondheidszorg of we dat nu leuk vinden of niet. Een nieuwe partij. Wij zijn hen niet gewend en zij ons niet. We spreken voor een deel verschillende talen. Wij zijn de zorgverleners met ervaring in de wijken. De gemeente is nieuw op dit terrein en heeft toch een beleidsbepalende rol. Dat is best lastig.

Toch denk ik dat het goed is dat huisartsen zich verenigingen en samen het gesprek aangaan met de gemeente. Niet allemaal afzonderlijk, maar in georganiseerd verband. Moet dat? Nee, het hoeft niet. Maar in dat geval zal uw gemeente u zelf een rol toebedelen. En die zou wel eens kunnen wringen met uw eigen opvattingen. Daarom is het verstandiger zelf initiatief te tonen.

In de Haarlemmermeer is een deel van het wiel uitgevonden. In mijn gemeente hebben wij in navolging van Medisch Centrum Eudokia in Enschede een POH jeugd-GGZ gefinancierd gekregen door de gemeente. Een stukje wiel was al voor ons uitgevonden. Mijn oproep is om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met behulp van de al uitgevonden wielen.

De LHV heeft u vorig jaar voorzien van een werkmap 'Huisarts & Gemeente'. Meer recent hebben wij '10 tips van huisartsen voor gemeenten' geformuleerd. Maak er gebruik van en laten wij elkaar informeren over initiatieven en resultaten. Er zijn vast en zeker al meer wielen uitgevonden. De LHV helpt u natuurlijk graag met praktische adviezen. De kringen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen met hun bestuurlijke ervaring en invloed.

Maar kijk om te beginnen eens naar de fraaie afspraken die er in de Haarlemmermeer zijn gemaakt. Met veel dank aan de collega's aldaar mag er onbeperkt 'gejat' worden. 

Bram Stegeman, 
vice-voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en huisarts te Maarssen.

 

Bekijk ook: