Bestuursblog

 
07 mei 2019
Onlangs zag ik de documentaire De Zaak Tuitjenhorn. In deze documentaire wordt weduwe Anneke Tromp gevolgd in haar strijd voor eerherstel van haar man, huisarts Nico Tromp.
28 mrt 2019
Het is weer zover, de zorgverzekeraars staan op het punt om op 1 april hun inkoopvoorwaarden te publiceren. Een belangrijk moment, dat opnieuw de vraag oproept: hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Het antwoord: door in actie te komen.
21 mrt 2019
Vertrouwen is een groot goed in de zorg. Het is – ook voor de meest ervaren “zorggebruiker” – spannend om je lichaam of zelfs je leven in handen van een ander te leggen. Patiënten geven daarin dus een enorm vertrouwen aan hun zorgverleners.
25 feb 2019
Tegenwoordig hoeven we niet meer naar de dierentuin voor een krokodil. De paarse krokodil is terugkerend onderwerp van gesprek, als treffend symbool van doorgeschoten administratielast. Soms om over te (glim)lachen, vaker nog om een zucht van ergernis of ongeloof te slaken.
05 feb 2019
Veel collega-huisartsen zullen het herkennen: sinds de jeugdhulp de verantwoordelijkheid is geworden van de gemeenten is er het nodige veranderd voor jongeren met psychische klachten. Zo zijn er op veel plaatsen jeugdteams en wijkteams gekomen als nieuwe toegangspoort.
17 jan 2019
In de zomer van 2018 sloten we een akkoord met VWS en de zorgverzekeraars over de benodigde investeringen in de huisartsenzorg. In de kabinetsbegroting voor 2019 zagen we die afspraken duidelijk terug. Bij de huisartsencontractering afgelopen maanden is het beeld meer diffuus.
03 jan 2019
Zoals vast elke dokter doet, lees ook ik als niet-dokter altijd de verkorte versies van de tuchtrechtuitspraken in Medisch Contact. Ik was dus ook niet erg verbaasd dat een aantal recente uitspraken tot grote ongerustheid onder huisartsen leidden.