Voor en door huisartsen
 

Bestuursblog

 
18 mei 2016
De LHV en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen gaan samen in beroep tegen de nieuwe NZa-tariefbeschikking. U leest het goed, LHV en VPH werken samen en stappen gezamenlijk naar de rechter. Voor het eerst, maar wellicht niet voor het laatst.
12 mei 2016
De afgelopen maanden is er de nodige aandacht geweest in de media en de politiek voor de zorg op het platteland. Aanleiding waren twee apotheekhoudende huisartsenpraktijken (in Drenthe en Zuid-Holland) die beiden voor een deel van hun patiëntenpopulatie geen geneesmiddelen meer mogen leveren.
03 mrt 2016
Omdat de huisarts vaak het eerste aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon is voor patiënten, komen ook allerlei maatschappelijke problemen automatisch de huisartsenpraktijk binnen.
03 dec 2015
Voor de huisartsenzorg en dus voor de LHV is 2015 het jaar waarin voor iedereen onmiskenbaar werd dat het roer om moest en we er keihard aan getrokken hebben dat het roer ook om gáát.
18 nov 2015
Het is natuurlijk al even geleden, de tijd dat ik stageliep. Als verpleeghulp, coassistent en later als huisarts in opleiding. Vaak eerst een beetje onwennig, al die nieuwe plekken, maar uiteindelijk altijd leuk. En bovenal belangrijk.
22 okt 2015
ICT en zorg zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar tegelijkertijd zijn het vaak totaal verschillende werelden. De ene wereld denkt in termen van consumenten, de ander aan patiënten. De een kijkt vooral naar wat er kan, de ander naar wat gewenst of nuttig is.
03 sep 2015
Ik zit met twee Engelse huisartsen in de buurt van Leeds in een pub. Na een paar glazen bier zijn ze het erover eens dat een veel hoger inkomen het grootste voordeel is van de manier waarop huisartsen sinds 2004 betaald worden.