Spring naar content

Vaccinatiebewijzen en QR-codes via huisarts

De overheid geeft sinds 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. De meeste mensen kunnen die bewijzen zelf verkrijgen via de CoronaCheck-website of -app. In uitzonderingsgevallen kunnen gevaccineerden deze bewijzen niet zelf regelen, maar hebben ze hulp nodig van de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dat kan dus ook de huisarts zijn. Op deze pagina vindt u hoe dat in elkaar zit en beantwoorden we veelgestelde vragen.

Hoe kan de huisarts vaccinatiebewijzen / QR-codes uitgeven?

Het ministerie van VWS heeft een webportaal gemaakt, genaamd HKVI. Op dit portaal kunt u inloggen  met een UZI-pas. Heeft u die niet, dan kunt u een aanvraag indienen voor een account zonder UZI-pas. Dat wordt uitgelegd op https://HKVI.nl.

Uitleg voor het gebruik van het webportaal HKVI vindt u in de technische handleiding.

Voor wie kan de huisarts vaccinatiebewijzen uitgeven?

Als huisarts heeft u alleen hiermee te maken als patiënten die u heeft gevaccineerd niet in het RIVM-register staan. Dat kan zijn omdat ze geen toestemming hebben gegeven voor het RIVM-register, omdat e om een andere reden niet (correct) in het RIVM-register staan of omdat de persoon geen BSN heeft.

Het gaat ook alleen om bewijzen van vaccinatie. U bent niet betrokken bij en niet verantwoordelijk voor het uitgeven van andere bewijzen, zoals een bewijs van een doorgemaakte covid of van een negatieve testuitslag. 

Deze route is er alléén voor mensen die niet in het CIMS of het GGD-registratiesysteem staan. Alle andere mensen kunnen zelf hun bewijs verkrijgen via de CoronaCheck (app en website). Of als ze dit technisch niet voor elkaar krijgen, via de centrale helpdesk.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Loopt u onze tips door over de vaccinatieregistratie. Als u zeker weet dat inderdaad alles in het HIS goed geregistreerd is, kunt u contact opnemen met de helpdesk van uw HIS-leverancier. Zij controleren vervolgens of de aanlevering naar RIVM ook goed is verlopen en kunnen eventueel direct met het RIVM schakelen om een en ander op te lossen.

Er zijn drie manieren om in te loggen op HKVI.nl:

 • met uw UZI-zorgverlenerspas. Uw UZI-software moet dan wel geüpdatet zijn naar de nieuwste versie. Een link naar deze update is te vinden op HKVI.nl. Vergeet niet na de update de computer opnieuw op te starten.
 • met uw BRBA-beheerdersaccount. Deze moet wel op naam van een huisarts staan.
 • door een account aan te vragen op HKVI.nl. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen en te mailen volgens instructies op de site. In principe krijgt u binnen 48 uur uw accountgegevens per koerier binnen. U vindt het aanvraagformulier op https://hkvi.nl

U kunt bellen of mailen met de HKVI helpdesk. 088-9324332 of helpdesk@hkvi.nl.

De afspraak is dat u als huisarts alleen zorgt voor het aanmaken van QR-codes voor vaccinaties en dan alleen voor die patiënten die u heeft gevaccineerd en die zelf niet via CoronaCheck of hulp vanuit de overheid aan  een QR-code kunnen komen om te bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn.

In de praktijk zijn dat alleen patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het delen van hun vaccinatiegegevens met het RIVM, of patiënten waarbij de registratie niet goed is doorgekomen in het RIVM-register.

U hebt dus geen betrokkenheid bij het aanmaken van QR-codes voor herstelbewijzen of negatieve testresultaten.
Raadpleeg de handleidingen onderaan de pagina HKVI.nl voor meer informatie.

Dit is geen taak van de Nederlandse huisarts. U dient alleen bewijzen te verstrekken van vaccinaties die u zelf gezet heeft. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen. Mensen die buiten de EU zijn gevaccineerd, kunnen via de Rijksoverheid aan een vaccinatiebewijs komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

U kunt hiervoor contact opnemen met de BRBA helpdesk: helpdesk@brba.nl.

Neemt u contact op met degene die u heeft gevaccineerd. Is uw vaccinatie geregeld via uw LHV-Huisartsenkring? Neemt u dan contact op met de betreffende Kring.

Patiëntenvoorlichting

Adviezen van de LHV om uw patiënten hierover te informeren:

 • Benut de praktijkwebsite
  Om te zorgen dat het voor uw patiënten duidelijk is hoe ze aan een vaccinatiebewijs kunnen komen en welke rol u hier als huisarts wel én niet in kunt spelen, raden we u aan om een tekst op uw praktijkwebsite te plaatsen. Hierin kunt u aangeven wie bij u een vaccinatiebewijs kunnen aanvragen en hoe zij dat kunnen doen. We hebben hiervoor een voorbeeldtekst gemaakt.
 • Neem het op in het telefoonmenu
  Daarnaast adviseren we u om ook in het telefoonmenu/het bandje van het praktijknummer op te nemen dat patiënten eerst zelf proberen via CoronaCheck en hoe zij anders een aanvraag kunnen doen voor een vaccinatiebewijs.
 • Lijstje met checks voor aan de telefoon
  Als iemand belt of mailt met het verzoek om een vaccinatiebewijs:
  1. Vraag of de patiënt door uw praktijk is gevaccineerd. Zo niet, dan moeten ze naar CoronaCheck.nl voor hun vaccinatiebewijs of via de helpdesk van de rijksoverheid verwezen worden naar de juiste plek.
  2.  Zo ja, vraag dan of de patiënt al zelf heeft geprobeerd op CoronaCheck.nl. Is de patiënt hiervoor niet digivaardig genoeg? Dan kan deze persoon terecht bij de speciale helpdesk die de overheid hiervoor heeft opgezet. De patiënt kan bellen naar 0800 – 1351.
  3. Alleen voor patiënten die niet in het RIVM-register staan en daardoor niet (al dan niet met hulp) via CoronaCheck aan een bewijs kunnen komen, kunt u het HKVI-portaal gebruiken om een vaccinatiebewijs te generen.

Nieuws over vaccinatiebewijzen

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en

De overheid geeft per 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. Binnen de EU zullen deze

Per 1 juli kan de CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit

Meer nieuws over COVID-vaccinaties