Spring naar content

De Dokter februari 2019

Nr. 1 – Jaargang 10

In dit nummer

  • Contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes
  • Juiste zorg op juiste plek vraagt nieuwe organisatievormen
  • Medewerkers behouden? Ga op tijd in gesprek
  • Dit zijn onze (nieuwe) kernwaarden
  • LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz
  • Huisartsentekort: diverse oorzaken vragen een brede aanpak

Artikelen in dit nummer

Nienke Kessels is huisarts en projectleider voor een landelijk initiatief voor weefseldonatie in de eerste lijn. Over dat laatste geeft

Tien jaar lang is erover gepraat: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Op 1 januari 2020

Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de

De juiste zorg op de juiste plek. Om dat adagium waar te maken, ligt in het hoofdlijnenakkoord voor 2019 –

Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Niet alleen aan de randen van het land maar ook elders zijn de gevolgen inmiddels