Spring naar content

LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

Februari 2019

‘De huisarts gaat niet over dwangzorg thuis’

Tien jaar lang is erover gepraat: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Op 1 januari 2020 treden de twee wetten eindelijk in werking, al wordt er op dit moment in Den Haag nog druk aan de Wet zorg en dwang gesleuteld. De LHV en andere artsenorganisaties zijn er niet gerust op. Voor je het weet zitten huisartsen in een situatie waarvoor ze niet zijn toegerust en geen verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Uit De Dokter februari 2019

Met daarin contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes, een artikel over juiste zorg op juiste plek vraagt nieuwe organisatievormen, een artikel over medewerkers behouden, onze (nieuwe) kernwaarden, LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz en over huisartsentekort.

Bekijk ook

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging