Spring naar content

Contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes

Februari 2019

Wat komt er dit jaar in de contracten met de zorgverzekeraars terug van het hoofdlijnenakkoord dat een halfjaar geleden is gesloten? Teleurstellend weinig, vinden veel huisartsen. Van ‘Meer tijd voor de patiënt’ komt nog weinig terecht en sommige verzekeraars indexeren de vergoedingen niet eens. Er zijn ook een paar lichtpuntjes, met name daar waar de verzekeraar met de huisarts heeft meegedacht.

Uit De Dokter februari 2019

Met daarin contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes, een artikel over juiste zorg op juiste plek vraagt nieuwe organisatievormen, een artikel over medewerkers behouden, onze (nieuwe) kernwaarden, LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz en over huisartsentekort.

Bekijk ook

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek

Minister Kuipers heeft besloten dat “de griepprikgroep” voorrang moet krijgen voor een coronaherhaalprik. Hij doet daarbij een beroep op huisartsen