Spring naar content

Contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes

Februari 2019

Wat komt er dit jaar in de contracten met de zorgverzekeraars terug van het hoofdlijnenakkoord dat een halfjaar geleden is gesloten? Teleurstellend weinig, vinden veel huisartsen. Van ‘Meer tijd voor de patiënt’ komt nog weinig terecht en sommige verzekeraars indexeren de vergoedingen niet eens. Er zijn ook een paar lichtpuntjes, met name daar waar de verzekeraar met de huisarts heeft meegedacht.

Uit De Dokter februari 2019

Met daarin contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes, een artikel over juiste zorg op juiste plek vraagt nieuwe organisatievormen, een artikel over medewerkers behouden, onze (nieuwe) kernwaarden, LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz en over huisartsentekort.

Bekijk ook

De helft van de huisartsenpraktijken heeft momenteel te maken met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte of quarantaine.

GGDGHOR en het RIVM hebben ons op 4 oktober gemeld dat mensen die behoren tot de ‘griepprikgroep’ vanaf die dag

Het is eindelijk duidelijk welke rol de huisarts gaat vervullen bij covidvaccinaties. Daar hebben wij de afgelopen weken in gesprekken