Spring naar content

Huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen

November 2019

De medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat onder druk door een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s). Voor thuiswonende patiënten zijn er poliklinieken. Maar voor bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen zijn de randvoorwaarden voor goede medische zorg vaak niet op orde. Dat probleem kunnen de huisartsen niet oplossen.

Uit De Dokter november 2019

Met daarin regionaal opleiden: een van de middelen tegen huisartsentekort, een artikel over huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen en over efficiënt vergaderen blijft werk in uitvoering.

Bekijk ook

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).