Spring naar content

Alles waarvoor de huisarts verantwoordelijk is (en niet meer)

Februari 2016

Huisartsen zijn er voor alles en iedereen. Toch zijn er grenzen aan wat huisartsen kunnen bieden. De LHV heeft daarom eind vorig jaar het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg opnieuw vastgesteld. Een document waarin precies staat wat het basisaanbod is waar elke huisarts verantwoordelijkheid voor draagt, en daarnaast wat het mogelijke aanvullend en bijzonder aanbod zijn. Een document dat elke huisarts in ieder geval één keer moet lezen.

Bekijk ook

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.