Spring naar content

Hoofdlijnenakkoord biedt meer tijd voor de patiënt

Juli 2018

De huisartsenzorg wordt de komende vier jaar versterkt: aan het budget wordt € 471 miljoen toegevoegd. Daar komt nog loon- en prijscompensatie bovenop. Ook is er € 133 miljoen beschikbaar voor specifieke programma’s zoals ict-ondersteuning. Het nieuwe hoofdlijnenakkoord is goedgekeurd door de Ledenraad van de LHV. En al moeten de afspraken nog per regio worden ingevuld, de kern is: er komt meer tijd voor de patiënt.

Bekijk ook

De helft van de huisartsenpraktijken heeft momenteel te maken met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte of quarantaine.

GGDGHOR en het RIVM hebben ons op 4 oktober gemeld dat mensen die behoren tot de ‘griepprikgroep’ vanaf die dag

Het is eindelijk duidelijk welke rol de huisarts gaat vervullen bij covidvaccinaties. Daar hebben wij de afgelopen weken in gesprekken