Spring naar content

Krijg u meer tijd van de zorgverzekeraars?

November 2018

Het hoofdlijnenakkoord was de eerste stap. Maar de volgende stap is minstens zo belangrijk. Hoe vertalen de zorgverzekeraars het akkoord naar contractvoorstellen voor 2019 en de jaren daarna? Gaat u merken dat de huisartsenzorg er de komende vier jaar 471 miljoen euro aan extra middelen bij krijgt, bijvoorbeeld doordat de tarieven geïndexeerd worden of u de opslag voor achterstandswijken krijgt? Hoe wordt de 133 miljoen voor specifieke programma’s zoals ICT, gegevensuitwisseling en onderzoek besteed? En krijgt u meer tijd voor de patiënt?

Bekijk ook

De helft van de huisartsenpraktijken heeft momenteel te maken met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte of quarantaine.

GGDGHOR en het RIVM hebben ons op 4 oktober gemeld dat mensen die behoren tot de ‘griepprikgroep’ vanaf die dag

Het is eindelijk duidelijk welke rol de huisarts gaat vervullen bij covidvaccinaties. Daar hebben wij de afgelopen weken in gesprekken