Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt is de echte oplossing

Juni 2017

Meer tijd voor de patiënt. De boodschap van de LHV vindt steeds meer gehoor, ook in de media. Maar als er één plek is waar de urgentie nog echt moet doordringen, is dat het Binnenhof. En vooral het formatie-overleg voor het nieuwe kabinet. De LHV strijdt door tot politiek, zorgverzekeraars en de NZa daadwerkelijk stappen zetten om de huisarts meer ruimte te geven. Praktijkverkleining heeft de hoogste prioriteit.

Bekijk ook

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.