Spring naar content

Wat maakt werk van SCEN-arts zo verrijkend?

Oktober 2015

Sinds jaar en dag is iedere huisarts die euthanasie uitvoert, verplicht een andere onafhankelijke arts te raadplegen. SCEN-artsen zijn speciaal opgeleid om deze taak te verrichten. Wat maakt iemand een goede SCEN-arts? En: wat maakt het werk zo bijzonder? ‘Het komt tegemoet aan mijn honger naar verdieping.’

In korte tijd ga je met de patiënt die je consulteert, enorm de diepte in. Wanneer maak je dat nu mee? Dat je met een onbekend iemand letterlijk over leven en dood spreekt. En dat je in één gesprek zo’n band met iemand opbouwt, dat diegene bereid is het achterste van zijn tong te laten zien. Dat vind ik iedere keer nog steeds heel bijzonder. Ja, het is een groot woord, maar ik noem het SCEN-werk verrijkend, als arts én als mens. Het is werk op het scherp van de snede.”

Kees Ruissen (65), gepensioneerd huisarts in Oosterhout (N-B), is sinds 2001 actief als SCEN-arts. Hij maakt deel uit van de eerste lichting artsen die zich lieten scholen in deze bijzondere discipline. Voor Ruissen een logische stap. “Ik heb altijd belangstelling gehad voor de medisch-ethische en juridische aspecten van het werk. Toen ik als student en later als huisarts met euthanasie en hulp bij zelfdoding in aanraking kwam, was ik meteen gefascineerd. En toen ik na een jaar of tien als huisarts actief te zijn geweest, behoefte had aan verdieping, heb ik mij aangemeld voor de opleiding tot SCEN-arts.”

Bekijk ook

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.