Spring naar content

Weet u zeker dat uw patiënt u begrijpt?

Februari 2015

Zelfregie is een van de pijlers onder de gezondheidszorg nieuwe stijl. Maar lang niet elke patiënt heeft er voldoende vaardigheden voor in huis. Volgens onderzoeksinstituut NIVEL heeft maar liefst de helft van de Nederlanders moeite met de eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg. Hoe kunt u uw patiënten hierbij helpen?

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Bekijk ook

Blog Aard Verdaasdonk In mijn allereerste bestuursblog als landelijk bestuurslid wil ik een niet al te vrolijk, maar wel belangrijk thema aansnijden.

Blog Ella Kalsbeek Hoewel we in Nederland zo ongeveer de beste zorg ter wereld hebben, lopen ook wij tegen de nodige problemen aan. Daar hebben u en andere zorgprofessionals dagelijks mee te maken. De oorzaken zijn legio (vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, administratieve lasten, kostenstijging, enzovoort) en vaak ook nog eens moeilijk oplosbaar. Met een iedere-sector-voor-zich-benadering zullen we daarin niet verder komen. We moeten samen optrekken.

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.