Spring naar content

Zorg aan gedetineerden: een vak apart

Mei 2011

Huisartsenzorg aan gedetineerden is bijzonder. De arts krijgt te maken met mensen die ernstige psychische problemen hebben. Vaak ook zijn ze verslaafd, soms zwakbegaafd. En de helft van de gedetineerden is niet-Nederlander. Het is een vak apart. Daarom leert LHV-beleidsmedewerker Jos Schoenmakers huisartsen hoe ze met de specifieke problemen kunnen omgaan.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Bekijk ook

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.