Levenseinde

Laatst bijgewerkt: 06/01/2021 - 14:12
Levenseinde
Het begeleiden van patiënten tijdens de laatste fase van hun leven is voor veel huisartsen het sluitstuk van een vaak langdurige behandelrelatie. Wat de weg is naar het levenseinde verschilt per persoon: palliatieve sedatie, euthanasie, of anderszins. Voor levenseindezorg zijn diverse kaders en richtlijnen ontwikkeld. In dit webdossier vindt u de voor huisartsen relevante informatie.
 • Algemeen

   

  • De KNMG biedt met standpunt 'Rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde' een overzicht van de rol, de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en begrenzing van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Download het standpunt hier (pdf).

  • Het KNMG-dossier levenseinde

  Procedure euthanasie

  Meer informatie over de procedure voorafgaand aan de uitvoering, vindt u onder meer in:

  • Het NHG dossier Palliatieve zorg / Levenseinde
   Hier vindt u diverse richtlijnen en handreiking voor levenseindezorg en het stappenplan euthanasie, met de diverse stappen van de euthanasieprocedure duidelijk op een rij.
  • De richtlijn 'Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding' van de KNMG en KNMP bevat praktisch goed toepasbare teksten met handvatten voor arts en apotheker. U gebruikt deze richtlijn bij de gezamenlijke voorbereiding en evaluatie van een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
  • De Euthanasie Code van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
   In de woorden van de RTE: “Deze Code geeft een overzicht op hoofdlijnen van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun wettelijke taak, het toetsen van meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”. Bekijk de code hier.
  • Het is mogelijk om na euthanasie organen te doneren. De richtlijn Orgaandonatie na euthanasie beschrijft onder welke voorwaarden dit zorgvuldig kan worden uitgevoerd.

  SCEN

  Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) is een programma dat artsen opleidt om deskundig en onafhankelijk advies te geven aan collega-artsen die een verzoek krijgen van een patiënt om euthanasie of hulp bij zelfdoding. De consultatie van een onafhankelijk arts is één van de zorgvuldigheidseisen die de euthanasiewet stelt.

  Spreken over het levenseinde en patiëntinformatie

  Voor patiënten is er het dossier Levenseinde op thuisarts.nl.  
   
  Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen en patiënten houvast met een handreiking.

 • De betrokkenheid van de (huis)arts bij de zorg rond het overlijden, is als volgt verdeeld*:

  36%      intensiveren pijn en symptoombestrijding
  18%      palliatieve sedatie
  17%      geen levensverlengende behandeling
  4,6%     euthanasie

  Hoewel er in de maatschappelijke en politieke discussie vooral over euthanasie gesproken wordt, beslaat euthanasie het kleinste aandeel in de levenseindezorg. Download de cijfers (pdf) hier.

  * Schatting: KNMG infographic euthanasie, op basis van cijfers 3e evaluatie Wtl.

 • Artsen vinden dat het correct behandelen van een euthanasieverzoek tot hun professionele verantwoordelijkheid behoort. Wel ervaren zij een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren en vinden zij dat er ook oog mag zijn voor het feit dat euthanasie emotioneel belastend is. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek (2015) onder artsen door de LHV en artsenorganisaties KNMG, NHG, Verenso en FMS. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Euthanasie in cijfers (april 2017)100.96 KB
PDF-pictogram Standpunt KNMG3.26 MB

Stel uw vraag

Anke de Boer

Anke de Boer

085 04 80 092
 

Patiënteninformatie

Wat komt er kijken bij euthanasie en wat doet dat met een huisarts? Niels Rossen, huisarts in Venray, gaat in zijn videoblog in op deze vragen.