Voor en door huisartsen
 
 

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 01/11/2018 - 09:01
Jeugd
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.

De volgende zorg is bij de gemeenten komen te liggen:

 • de jeugdzorg, die tot en met 2014 verantwoordelijkheid was van de provincie
 • de gesloten jeugdzorg, onder regie van het ministerie van VWS
 • de jeugd-GGZ, die onder de Zorgverzekeringswet valt
 • de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ
 • begeleiding en persoonlijke verzorging (en het bijbehorende kortdurende verblijf), onder andere voor dove en blinde kinderen (eerder vanuit de AWBZ)
 • de jeugdbescherming en jeugdreclassering, van het ministerie van Veiligheid en Justitie

De belangrijkste punten vanuit de huisartsen:

 • Huisartsen garanderen dat zij kinderen de basis huisartsenzorg blijven bieden. De voornaamste rol van de huisarts is die van poortwachter: hij kent het gezin, de voorgeschiedenis en de context en neemt dat mee bij het verhelderen van de vraag en het vaststellen van een vervolgtraject
 • Extra aanbod (bijvoorbeeld met ondersteuning van een POH jeugd-GGZ) is voor veel huisartspraktijken niet haalbaar
 • De huisarts kan een goede poortwachter zijn als gemeenten voldoende, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen
 • Elke gemeente moet een actuele sociale kaart hebben, om duidelijk te maken voor professionals en cliënten waar zij terecht kunnen
 • Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk zijn, ongeacht de gemeente of regio waarin het woont
 • De huisarts verwijst op basis van medisch-inhoudelijke richtlijnen en alleen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Afspraken tussen huisartsen en gemeenten mogen daarin geen restrictie zijn

Position paper LHV Jeugdwet

Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband.

In het dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld vindt u een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.

Naar dossier

Stel uw vraag

Jelly Hogendorp

Jelly Hogendorp

085 04 80 075