LSP

Laatst bijgewerkt: 14/01/2021 - 11:20
Dossier LSP en opt-in
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.

Extra LSP-inzage tijdens corona-epidemie

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de Professionele Samenvatting via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP. Deze patiënten wordt dan door de huisartsenpost ter plekke mondeling om toestemming gevraagd. Daarnaast is nu van alle patiënten (behalve degenen die bezwaar hebben gemaakt) de professionele samenvatting ook in te zien zijn op de SEH, als ze daar terechtkomen.

Ook op de SEH wordt eerst mondeling om toestemming gevraagd. Als LHV vinden we het belangrijk dat in deze crisissituatie er vaker, sneller en betrouwbare informatie over patiënten beschikbaar is, waarbij patiënten nog steeds zelf kunnen beslissen of die informatie mag worden gedeeld.

Het ministerie van VWS heeft met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden. Meer over deze regeling vindt u op www.inzageopdehap.nl

 • Gegevens die u op dit moment via het LSP kunt uitwisselen zijn:

  • Medicatiegegevens: de apotheker kan het uittreksel van medicatiegegevens beschikbaar maken. De waarnemend apotheker, de waarnemend arts op de huisartsenpost en de mede behandelend medisch specialist kunnen dit uittreksel raadplegen
  • Huisartswaarneemgegevens: alleen de waarnemend arts op de huisartsenpost kan een professionele samenvatting van het huisartsdossier raadplegen. Hij of zij kan een waarneemretourbericht sturen naar de huisarts van de patiënt, met daarin informatie over het bezoek.

  Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.  

 • De koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) hebben in 2011 de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) opgericht. De VZVZ beheert, onderhoudt en ontwikkelt de zorginfrastructuur van het LSP voor de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Het VZVZ Servicecentrum ondersteunt zorgverleners bij het aansluiten op en het gebruik van het LSP. Zorgaanbieders die willen aansluiten op het LSP kunnen daar terecht. De LHV is lid van de Koepeladviesraad van de VZVZ.

  De LHV is medeondertekenaar van het LSP-convenant2016-2020, waarin afspraken zijn gemaakt over het LSP.

 • Opt-in

  +

  Voor het delen van informatie met andere zorgverleners is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Patiënten kunnen mondeling of schriftelijk toestemming geven aan hun huisarts en/of apotheek. Ook kunnen zij zich online aanmelden, via www.volgjezorg.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.

 • We vinden het belangrijk dat dienstdoende huisartsen op de huisartsenposten betrouwbare actuele gegevens en een zo compleet mogelijk medicatieoverzicht beschikbaar hebben als ze een patiënt zien tijdens hun dienst. Met name voor de behandeling van kwetsbare patiënten kan deze informatie de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Het LSP is een betrouwbare manier om die gegevens en het medicatieoverzicht op de huisartsenpost ter beschikking te hebben en voldoet aan de eis dat dit alleen met toestemming van de patiënt gebeurt.  

  Voor huisartsen in de huisartsenpraktijk is het waardevol om te kunnen zien welke medicatie is verstrekt aan hun patiënten. Door het LSP kunnen huisartsen deze gegevens inzien van apotheken die op het LSP zijn aangesloten. Ook dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

  Bij nieuwe ontwikkelingen binnen het LSP of vanuit LSP-beheerder VZVZ beoordelen wij hoe deze in het belang van de huisartsen en goede huisartsenzorg zijn, net zoals wij dat doen bij (andere) ICT-leveranciers.

Stel uw vraag

Johan Snijders

085 048 00 14