LSP

Laatst bijgewerkt: 08/07/2020 - 12:38
Dossier LSP en opt-in
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
 • Gegevens die u op dit moment via het LSP kunt uitwisselen zijn:

  • Medicatiegegevens: de apotheker kan het uittreksel van medicatiegegevens beschikbaar maken. De waarnemend apotheker, de waarnemend arts op de huisartsenpost en de mede behandelend medisch specialist kunnen dit uittreksel raadplegen
  • Huisartswaarneemgegevens: alleen de waarnemend arts op de huisartsenpost kan een professionele samenvatting van het huisartsdossier raadplegen. Hij of zij kan een waarneemretourbericht sturen naar de huisarts van de patiënt, met daarin informatie over het bezoek.

  Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.  

 • De koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) hebben in 2011 de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) opgericht. De VZVZ beheert, onderhoudt en ontwikkelt de zorginfrastructuur van het LSP voor de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Het VZVZ Servicecentrum ondersteunt zorgverleners bij het aansluiten op en het gebruik van het LSP. Zorgaanbieders die willen aansluiten op het LSP kunnen daar terecht. De LHV is lid van de Koepeladviesraad van de VZVZ.

  De LHV is medeondertekenaar van het LSP-convenant2016-2020, waarin afspraken zijn gemaakt over het LSP.

 • Opt-in

  +

  Voor het delen van informatie met andere zorgverleners is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Patiënten kunnen mondeling of schriftelijk toestemming geven aan hun huisarts en/of apotheek. Ook kunnen zij zich online aanmelden, via www.volgjezorg.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.