Mededinging

Laatst bijgewerkt: 26/10/2020 - 11:20
Dossier Marktwerking en mededinging
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.

Voorstellen voor meer bewegingsruimte voor de huisartsenzorg

Op 26 mei 2015 heeft de LHV concrete maatregelen gepresenteerd waarmee de negatieve effecten van mededinging en marktwerking in de huisartsenzorg kunnen worden tegengegaan. De LHV roept de ministers van VWS en EZ op met deze voorstellen aan de slag te gaan, zodat er een positieve impuls wordt gegeven aan de patiëntenzorg en aan de relatie tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Verschillende partijen uit de politiek en de zorg hebben verklaard zich achter de voorstellen van de LHV te scharen

Nieuwe uitgangspunten toezicht ACM

In september 2015 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nieuwe Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn.
De LHV maakte een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en geeft een toelichting.

  • De LHV vindt dat de Mededingingswet niet aansluit bij de dagelijkse praktijk in de huisartsenzorg. Om de zorg dichterbij de patiënt te kunnen organiseren, moeten zorgverleners in de eerste lijn kunnen samenwerken. De Mededingingswet werpt juist allerlei drempels op voor die samenwerking en beperkt zo innovatie en verbetering in de eerstelijnszorg. Ook in de jaarlijkse contractering lopen huisartsen tegen de Mededingingswet aan. Zeer veel huisartsen geven aan geen echt contact te kunnen krijgen met de verzekeraar over de inhoud van het contract. Zorgverzekeraars geven op hun beurt aan niet met elke individuele huisarts in onderhandeling te kunnen gaan. Dat hoeft voor huisartsen ook helemaal niet. De LHV pleit wel voor een systeem waarin huisartsen regionaal, samen met de zorgverzekeraar en waar mogelijk de patiënt, kijken naar de zorgvraag in hun regio. Om daar vervolgens het aanbod én dus het huisartsencontract op afstemmen. Want de zorgvraag in een Fries dorp kan heel anders zijn als die in een stad als Amsterdam. Hiervoor moet de Mededingingswet de ruimte gaan bieden.

  • Behalve de Mededingingswet is ook de manier waarop zorgverzekeraars omgaan met hun marktmacht een heikel punt. Uit een recente peiling van de LHV blijkt dat huisartsen willen dat verzekeraars serieus naar hun voorstellen luisteren. Dat is ook deels de strekking van het manifest van maart 2015, uitgebracht door een groep ongeruste huisartsen. Een manifest dat door meer dan driekwart van alle Nederlandse huisartsen wordt onderschreven. De zorg beter en betaalbaar maken doe je samen. Zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid. Alle drie de partijen zijn zich bewust dat er wat moet veranderen aan de ongelijke onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraar en individuele zorgverlener.

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in de 'Richtsnoeren voor de zorgsector' beschreven welke samenwerkingsvormen en gedragingen van zorgverleners wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet. Specifiek voor zorggroepen heeft de ACM aparte richtsnoeren opgesteld.

    Meer informatie over de Mededingingswet.

Stel uw vraag

Aimée de Heij

Aimée de Heij

085 04 80 076
 

Artikelen

De LHV heeft eind mei 2015 het document ‘Bewegingsruimte voor de huisartsenzorg’ gepresenteerd. Daarin zet de LHV uiteen waarom de Mededingingswet en de zorg niet bij elkaar passen en stelt de...