SSFH

Laatst bijgewerkt: 16/07/2020 - 11:36
SSFH
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
  • Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg zien allerlei ontwikkelingen op de branche afkomen, die zij samen het hoofd willen bieden. Zo vraagt het verschuiven van de wettelijke AOW-leeftijd om aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En door de toenemende zorgvraag speelt de eerstelijnszorg een steeds grotere rol en zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Om te kunnen voorzien in de vraag naar personeel is aandacht voor het behoud van zittende medewerkers en instroom van nieuwe medewerkers in de branche van groot belang. Dat zijn thema's die sociale partners gezamenlijk willen aanpakken.

    Daarom werd tot de oprichting van het Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg besloten tijdens de cao-ronde van 2011. De SSFH is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). Het bestuur van de SSFH wordt gevormd door een vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers.

    Meer weten? Ga naar www.ssfh.nl.