Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Laatst bijgewerkt: 28/11/2019 - 14:53
Substitutie en juiste zorg op de juiste plek
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten juiste zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. In dit dossier leest u hier alles over.

Voor 2018 waren er middelen beschikbaar om verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. Om een beroep te doen op deze middelen kon u in 2017 een projectaanvraag indienen.

Met de hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 is er geen geoormerkt geld voor deze verschuiving. Wel committeren partijen in alle akkoorden zich aan het sturen en faciliteren van de juiste zorg op de juiste plek. Volgens het akkoord van de medisch specialistische zorg volgt de financiering de patiënt en zijn er voor instellingen transitiegelden.

Ondersteuning van de transformatie door VWS door:

Bekijk ook eens de website Meer Tijd voor de Patiënt en de website met Praktijkvoorbeelden ANW.

Praktijkvoorbeelden

 • Patiënten met kanker vormen een relatief kleine groep patiënten in de huisartsenpraktijk, die wel een grote zorgvraag met zich meebrengen. Die tot vele jaren na het stellen van de diagnose kanker blijft bestaan. Voor deze patiënten is er echter in de huisartsenpraktijk geen zorgprogramma voor oncologische nazorg.

  Daarom is in Nijkerkerveen op initiatief van de huisarts A.J. van Leeuwen samen met Corinne van den Dool, oncologie verpleegkundige een project gestart. Bedoeld om de grotere en meer complexe zorgvraag van oncologische patiënten op een goede manier op te kunnen vangen.
  Daarbij gaat het primair om het detecteren van de psychosociale last van patiënten en inventariseren van de behoefte aan informatie en begeleiding. Het opstellen van een individueel zorgplan in een digitaal patiëntendossier waarin transitie plaatsvindt tussen 1e en 2e lijn. En het leveren van zorg voor de patiënt over de volle breedte. Van preventie van ziekte tot en met terminale zorg in samenwerking met een oncologieverpleegkundige. Uiteindelijk wil men antwoord geven op de vraag of de komst van de oncologieverpleegkundige leidt tot minder contactmomenten met de huisarts en of er minder beroep gedaan wordt op de tweede lijn, zonder af te doen aan de kwaliteit van de zorg.

  Meer over dit project leest u in de projectaanvraag en het projectplan

 • In de huisartsenpraktijk komen veel patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Vaak gaat het om klachten als peesproblemen, spierklachten en artrose. Deze klachten aan het bewegingsapparaat leiden vaak tot een verwijzing naar de orthopeed.

  Kaderhuisarts Frank Boersma ontwikkelde met ondersteuning van Stichting OOGG het huisartsspreekuur beweegklachten. Doel van het spreekuur is ervoor te zorgen dat mensen met beweegklachten beter en effectiever behandeld worden in de eerste lijn door het inzetten van de specifieke expertise van de kaderhuisarts bewegingsapparaat en gespecialiseerde fysiotherapeuten.
  Zij zorgen ervoor dat patiënten de juiste zorg krijgen in de eerstelijn, waar nodig wordt gericht verwezen en de huisarts blijft al die tijd hoofdbehandelaar. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan een goede uitleg en de motivatie van de patiënt. Het initiatief heeft de steun van verzekeraar Menzis.

  Meer over dit project leest u hier

 • De Stichting KOEL heeft samen met zorgverzekeraar CZ een project ontwikkeld bedoeld om patiënten met lichte of twijfelachtige hartklachten te behandelen in de eerste lijn. Door het versterken van de rol van de huisarts als poortwachter, wordt zorg overgeheveld van de tweede naar de eerst lijn, voorkomen we dat twee keer hetzelfde wordt gedaan en worden de totale zorgkosten verminderd.

  Hoe werkt het

  De essentie van het plan is dat minder patiënten de weg naar het ziekenhuis hoeven afleggen, doordat hun vertrouwde huisarts ze kan helpen. Als een huisarts ondersteund kan worden door een cardioloog te consulteren en daarvan te leren, kan een huisarts meer zelf doen. Bij twijfel wordt de cardioloog om advies gevraagd. Natuurlijk kan het zijn dat deze de patiënt toch wil zien, maar dan is al een eerste afweging gemaakt.

  Voor dit project is binnen het vakgebied cardiologie gekozen voor 4 indicaties, te weten: souffle/hartgeruis, ritmestoornis/hartkloppingen, pijn op de borst en hartfalen. Voor elke indicatie is er een apart protocol opgesteld. Jeanette Caljouw, kaderhuisarts cardiologie en Nico Breuls, cardioloog, zijn de vormgevers hiervan.

  In dit project wordt de rol van de huisarts als poortwachter verstevigd door extra opleidingen (4 dagdelen op het gebied van hartfalen, ritmestoornis/hartkloppingen, souffle/hartgeruis en pijn op de borst). Tevens kunnen de deelnemende huisartsen de projectcardioloog consulteren en wordt er gewerkt via vast opgestelde protocollen. Door een verbeterde intake moeten er minder patiënten in de 2e lijn terecht komen.

  Meer hierover leest u in het projectplan en de businesscase.

  Lees hier: Vaker naar huisarts bij hartklacht

 • Teleconsultatie – het raadplegen van een medisch specialist door een huisarts via internet - gebeurt in Nederland voornamelijk op het gebied van dermatologie en nefrologie. Hier heeft het zijn waarde ruimschoots bewezen. Zowel vanuit kostenoogpunt als vanuit de kwaliteit van zorg.

  In het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis heeft een onderzoek gelopen om te kijken of teleconsultatie ook bij andere ziektebeelden een uitkomst zou kunnen zijn en of er zo verwijzingen naar het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Het ging daarbij om patiënten met knieklachten, schildklierfunctiestoornissen en lumbosacraal radiculair syndroom. De resultaten hiervan waren veel belovend.

  Lees hier het plan van aanpak en de resultaten van de pilot

 • Huisartsen in Soest en Driebergen bieden hun patiënten de mogelijkheid om met (eenvoudige) dermatologische problemen naar de huisartsenpraktijk te komen. Dit doen zij in samenwerking met Meander MC en Diakonessenhuis Zeist.

  Er is gekozen voor het “anderhalvelijnszorg” model. Huisarts en dermatoloog doen een gezamenlijk dermatologisch spreekuur binnen de huisartsenpraktijk. De regie blijft bij de huisarts, die in de meeste gevallen het advies van de dermatoloog uitvoert. De patiënt blijft daardoor bij de huisarts onder controle. En hoeft slechts incidenteel te worden verwezen naar de tweede lijn.

  Lees meer over dit project
  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lisa Ie via lisa@iecare.nl

Stel uw vraag

Hanny Schulten

Hanny Schulten

085 04 80 089