Asielzoekers en statushouders

Laatst bijgewerkt: 06/08/2020 - 11:33
Dossier Vluchtelingen en asielzoekers
Hoe is de zorg voor asielzoekers en statushouders in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan asielzoekers en statushouders te bieden en hoe kunt u gemaakte kosten declareren? De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan asielzoekers en statushouders voor u op een rij.
 • De medische zorg in asielzoekerscentra wordt geregeld door GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Huisartsen die betrokken zijn bij de medische zorg voor asielzoekers, worden door GZA ingeschakeld. 

  Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon

  Tussen 1 mei 2017 en 1 mei 2019 kon u als huisarts voor uw patiënten die recent als statushouder in de praktijk zijn ingeschreven, gebruikmaken van een tolkdienst die door het ministerie van VWS wordt vergoed. Deze regeling is inmiddels niet meer van toepassing. Er golden strikte voorwaarden voor het gebruik van deze regeling. Lees verder 

  Opvraag medisch dossier asielzoekers

  GZA beschikt over elektronische medische dossiers van alle asielzoekers in de asielzoekerscentra. Wanneer u een patiënt in uw praktijk krijgt die in een asielzoekerscentrum verbleef, kunt u een verzoek voor de overdracht van het medisch dossier als volgt doen:

  1. Download het formulier voor overdracht van een medisch dossier
  2. Vul uw zorgmailadres in op het formulier. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van een elektronisch dossier. Het is technisch voor het GZA niet mogelijk om gebruik te maken van Zorgmail File Transfer.
  3. Laat de patiënt ondertekenen
  4. Mail het formulier naar praktijklijn@gzasielzoekers.nl

  Zorg voor asielzoekers en statushouders moet beter

  LHV-ledenblad De Dokter interviewde huisartsen Helen Silvius en Henny de Hartog. Lees over hun ervaringen in het artikel Zorg voor vluchtelingen moet beter.

 • Meer aandacht voor zorg voor asielzoekers en statushouders

  Vanuit overheid en maatschappij wordt de prioriteit met name gelegd bij huisvesting en veiligheid als het gaat om asielzoekers en statushouders. Voor de huisarts en andere (eerstlijns) zorgverleners is het essentieel om alle asielzoekers en statushouders in gemeenten de zorg te kunnen bieden die zij verdienen. Om dat te kunnen doen moet een aantal randvoorwaarden geregeld zijn:

  1. Vergoeding van de tolkentelefoon. Tussen 1 mei 2017 en 1 mei 2019 was een vergoeding voor de tolkentelefoon mogelijk. De LHV vindt deze tijdelijke regeling te karig.
  2. Een goede spreiding (Zijn er voldoende huisartsen voorhanden in de buurt?)
  3. Een goede dossiervoering / overdracht
  4. Vergoeding van de zorg voor asielzoeker/statushouder en professional

  Over huisartsbeschikbaarheid, dossiervoering en vergoeding zijn reeds afspraken gemaakt, die moeten nu worden nagekomen. Belangrijk punt dat nog niet geregeld is, is de structurele vergoeding van de tolkentelefoon voor asielzoekers en statushouders in gemeenten. De LHV vindt dat iedere asielzoeker en statushouder die nieuw in een gemeente komt en naar de dokter moet, de tolkentelefoon vergoed moet krijgen. Dat is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Zo krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de huisarts niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet.

 • Opvang

  +

  Er zijn verschillende vormen van opvang van asielzoekers en statushouders. Meer informatie hierover vindt u ook in de factsheet Huisartsenzorg voor asielzoekers en vergunninghouders. Voor meer informatie over de verschillende typen opvanglocaties zie de website van het COA.

  Reguliere opvang

  In normale situaties zonder verhoogde instroom wordt de medische zorg in asielzoekerscentra geregeld door zorgverzekeraar DSW. DSW heeft voor de organisatie van deze zorg de eerstelijns GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) ingericht. GZA heeft huisartsen gecontracteerd en houdt spreekuren op of nabij asielzoekerscentra. De huisartsen worden ondersteund door doktersassistenten en praktijkondersteuners die in dienst zijn van GZA.

  De zorg voor asielzoekers sluit zoveel mogelijk aan op reguliere huisartsenzorg. De huisartsenpraktijk op een asielzoekerscentrum kent een bepaald aantal inloopspreekuren per week. Daarnaast kunnen asielzoekers 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met de Praktijklijn (088 112 2 112). Dit is een centraal georganiseerd medisch call center, waar praktijkassistenten en een huisarts werken. Zij spreken veelal meerdere talen. De asielzoeker kan hier medische vragen stellen, of een afspraak maken bij de huisartsenpraktijk of een andere zorgverlener.

  De LHV behartigt de belangen van de huisartsen die binnen GZA werkzaam zijn. Bekijk voor meer informatie over de medische zorg voor asielzoekers de GGD-GHOR-factsheet over gezondheidszorg voor asielzoekers.

 • De GGD GHOR voert in opdracht van het COA de publieke zorg uit op de opvanglocaties van het COA. Alle kinderen worden door de Jeugdgezondheidszorg gezien en gevaccineerd. Risicogroepen worden op tbc gecontroleerd. Voor meer informatie over de rol van de GGD, verwijzen we u door naar deze factsheet op de website van GGD GHOR.

Stel uw vraag

om een vraag te stellen