Dossiers

 
Sorteren op
 
Privacywet AVG

Privacywet AVG

Laatst bijgewerkt: 05/12/2019 - 15:02
Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is de opvolger van de Wbp. De AVG stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor huisartsen(praktijken). In dit dossier leest u waar u aan moet voldoen en hoe u dat regelt.