Het juiste personeel op de juiste plek

 
25 maart 2015

De huisartsenzorg heeft zich de afgelopen 10 jaar snel ontwikkeld. Er wordt meer en complexere zorg geleverd, door een steeds groter team van professionals. Tegelijkertijd hebben steeds meer huisartsenpraktijken moeite om goede doktersassistenten of praktijkondersteuners te vinden. Het kost meer tijd; het aantal assistentes in opleiding stagneert; het tekort aan stageplaatsen neemt toe; en het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners groeit.

De LHV zet zich niet alleen in voor de belangen van huisartsen, maar ook voor goede arbeidsomstandigheden voor het ondersteunend personeel. Dat doen wij via goede cao’s, het investeren in opleiding, en via het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De SSFH speelt een belangrijke rol bij de opleiding en het creëren van nieuwe banen.

Aan het woord Bram Stegeman, huisarts en bestuurslid van de LHV, over de activiteiten van de SSFH.

Bekijk ook het dossier SSFH.