Voor en door huisartsen
 

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022

 
5 juli 2018

De ledenraad van de LHV heeft 2 juli 2018 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, InEen en de LHV 29 juni 2018 bereikten. Als de andere organisaties ook akkoord gaan wordt het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg al op korte termijn getekend.

"Voor de LHV waren 3 dingen belangrijk", vertelt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. "Allereerst meer geld om de problemen in de huisartsenzorg op te lossen, zoals de zorg voor oudere en andere kwetsbare patiënten, de problemen in achterstandswijken, de enorme druk op de ANW-uren en de noodzaak tot betere ICT.

Daarnaast: geen vrijblijvende afspraken èn monitoring van die afspraken door een onafhankelijke partij. Dat is onze inzet in de onderhandelingen geweest. Na de moeizame gesprekken boeken we nu een goed resultaat met een akkoord waarin we deze inzet terug zien. We verwachten dat dit landelijke kader een positieve invloed heeft op regionale onderhandelingen in de komende jaren. En al moeten de afspraken per regio worden uitgewerkt, de kern is: er komt meer tijd voor de patiënt."

In deze video ziet en hoort u meer over het bereikte akkoord