Per 1 augustus verbod gezichtsbedekking in de zorg

 
Per 1 augustus verbod gezichtsbedekking in de zorg
Vandaag treedt de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking. De overheid verbiedt kleding die het gezicht geheel bedekt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikab dan wel boerka.

Dit verbod geldt dus ook in huisartsenpraktijken. Er is niet wettelijk vastgelegd hoe zorgaanbieders hiermee moeten omgaan, u zult dat dus zelf moeten bepalen. We raden huisartsen aan om in het praktijkteam te bespreken hoe u hiermee wilt omgaan, zodat iedereen weet of ze wel of niet iets moeten doen als iemand het verbod overtreedt.

Uitzonderingen

Overigens is er een uitzondering gemaakt voor gezichtsbedekkende kleding die nodig is voor werk, sport of bij evenementen. Tevens is er een uitzondering voor bepaalde afdelingen van zorginstellingen en voor cliënten, patiënten of hun bezoekers bij permanent verblijf in zorginstellingen.

Onwenselijk en onnodig

De KNMG, de federatie waar de LHV bij is aangesloten, heeft in het wetgevingstraject al laten weten dat zij een dergelijk verbod voor zorginstellingen onwenselijk vindt (omdat mensen zich vrij moeten voelen om naar de dokter te gaan, ongeacht hun levensovertuiging of wijze van kleding) en onnodig acht (omdat dit in de praktijk zelden tot nooit tot problemen leidt). De wet is desondanks aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en treedt vanaf 1 augustus 2019 in werking.

Meer informatie vindt u op de website van rijksoverheid.