Per 1 juni 2021 inschrijving kwaliteitsregister voor POH-GGZ verplicht

 
Per 1 juni 2021 inschrijving kwaliteitsregister voor POH-GGZ verplicht
De partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ, waaronder ook de LHV, vinden het belangrijk dat er meer eenheid en eenduidigheid komt in de uitvoering van de functie POH-GGZ. Daarom komt er een einde aan de verschillende registers voor deze functie en gaan we toe naar één kwaliteitsregister. De verplichte inschrijving gaat per 1 juni 2021 in.

Door een verplichte inschrijving in één onafhankelijke kwaliteitsregister wordt het voor u als huisarts – maar ook voor patiënten en financiers – gemakkelijk inzichtelijk of een POH-GGZ voldoende gekwalificeerd is om de functie uit te oefenen. Daarom steunt de LHV dit centrale kwaliteitsregister.

Ingangsdatum 1 juni 2021

Het kwaliteitsregister sluit volledig aan bij het vernieuwde functie- en competentieprofiel, dat eerder dit jaar is opgesteld. Het afgelopen jaar is het Landelijk Overleg POH-GGZ druk bezig geweest om het kwaliteitsregister vorm te geven.

Eerder hebben we gecommuniceerd dat inschrijving in het kwaliteitsregister per 01-01-2021 verplicht is. Door omstandigheden is er enige vertraging ontstaan. We hebben daarom besloten de datum waarop de verplichting ingaat te verzetten naar 01-06-2021. Werkzame POH’s-GGZ kunnen zich nu alvast inschrijven op www.anpg.nl.

Landelijk Overleg POH-GGZ

Aan het Landelijk Overleg POH-GGZ nemen deel: de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Vereniging van Praktijk- ondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Neder- lands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) de Huisartsen Advies Groep Geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG), de Rino’s, de Samenwerkende Hogescholen en de Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Inschrijven bij het register kan nu al via www.anpg.nl

POH-GGZ met vragen over het hoe en waarom van dit register kunnen zich richten tot hun beroepsverenigingen.