Per 1 november eHerkenning verplicht voor ziekmeldingen bij UWV

 
Per 1 november eHerkenning verplicht voor ziekmeldingen bij UWV
Heeft u personeel in dienst? Dan kunt u vanaf 1 november 2019 alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. Let op: heeft u personeel in dienst via een POT-overeenkomst, dan is eHerkenning nog niet mogelijk. Lees in dit bericht wat u dan moet doen.

Wat DigiD is voor individuen, is eHerkenning voor bedrijven. In toenemende mate wordt eHerkenning gebruikt voor online contact met overheidsorganisaties. Voor het werkgeversportaal van het UWV wordt gebruik van eHerkenning per 1 november 2019 noodzakelijk. U kunt dan dus bijvoorbeeld geen ziekmeldingen meer doen middels uw UWV-account, maar u moet hiervoor eHerkenning gebruiken. 

Zorg dat u tijdig voor 1 november een aanvraag voor een eHerkenningsmiddel heeft gedaan. De verwerkingstijd voor een aanvraag loopt uiteen. Wanneer u volledig bevoegd bent om namens de onderneming te handelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak), is de verwerkingstijd enkele dagen, in andere gevallen duurt het langer.

Bijzondere situatie: POT-verband

Wanneer u personeel in dienst heeft met gebruikmaking van een POT-overeenkomst, bent u samen met andere praktijken de werkgever van dit personeel. Tot op heden konden de gezamenlijke werkgevers het loonheffingsnummer van het POT-verband gebruiken voor een UWV-account en daarmee inloggen op het werkgeversportaal van het UWV om ziekmeldingen te doen.

Vanaf 1 november 2019 is dit niet meer mogelijk, want dan is eHerkenning de enige manier om in te loggen bij het UWV-werkgeversportaal. Maar voor een POT-verband is het nu nog niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen, omdat eHerkenning een KVK-nummer vereist en POT-verbanden niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De LHV heeft hierover contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van eHerkenning. Het ministerie werkt nu aan een oplossing die het ook voor POT-verbanden mogelijk maakt om eHerkenning aan te vragen. Waarschijnlijk is deze oplossing niet gereed op 1 november 2019.

Navraag bij het UWV leerde ons dat in dat geval de communicatie door POT-verbanden met UWV voorlopig weer via de papieren weg moet, totdat er een oplossing is. Helaas is het ook niet mogelijk om uw administratiekantoor te machtigen als intermediair, want voor het afgeven van een machtiging is ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Ons uitdrukkelijke advies is om een POT-verband in ieder geval niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.   

Zodra er meer bekend is over een oplossing, berichten wij hierover.

Meer informatie