12,5 jaar Inschrijving Op Naam bij de huisarts

 
12,5 jaar Inschrijving Op Naam bij de huisarts
Bijna elke Nederlander heeft een huisarts. Sinds 2005 wordt vastgelegd bij welke huisarts een patiënt staat ingeschreven, in de database van de stichting Inschrijving Op Naam (ION). De LHV richtte deze stichting op, waar 12,5 jaar later 97,9% van het aantal inwoners van Nederland is geregistreerd.

De stichting Inschrijving op Naam (ION) opereert op de achtergrond als bescheiden maar belangrijk fundament in de huisartsenzorg. Op 1 januari 2019 zijn 16.927.031 patiënten bij de stichting ION geregistreerd. Volgens het CBS zijn er op die datum 17.298.838 geregistreerde inwoners in Nederland. De database van ION bevat dus 97,9% van het aantal inwoners: Nederlandse ingezetenen die verzekerd zijn èn een geldig BSN hebben. Het maximale aantal in ION te registreren Nederlanders is kleiner dan het aantal inwoners, omdat mensen in de WLZ kunnen zitten of bijvoorbeeld in de gevangenis. 100% is daarom niet haalbaar.

ION door de jaren heen

Het bestuur van Inschrijving Op Naam wordt vanaf het eerste begin in 2005 gevormd door vijf huisartsen die allemaal een band hebben met ofwel de LHV ofwel de HIS gebruikersverenigingen van de HIS’en (Huisartsen Informatiesystemen).

In 2012 is de magische grens van 16 miljoen patiënten in de ION database doorbroken.

Sinds 2014 verloopt het overdragen van het dossier van de oude naar de nieuwe huisarts veilig en betrouwbaar via ION.  

In 2015 is een belangrijke mijlpaal bereikt doordat de zorgverzekeraars besloten om de ION database geautomatiseerd te gaan gebruiken om de controles van de inschrijftarievendeclaraties te verbeteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal correctieverzoeken over declaraties van inschrijftarieven fors is gedaald.