19 mei: Internationale Dag van de Huisarts

 
19 mei: Internationale Dag van de Huisarts
Op vrijdag 19 mei is het Internationale Dag van de Huisarts. Een dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor het mooie en belangrijke werk van de huisarts. Een goed initiatief van de World Organisation of Family Doctors (WONCA). Want niet overal heeft de huisarts zo’n sterke en belangrijke positie als in ons land. Gelukkig verschuift dit wel, en zien steeds meer landen in dat betere zorg begint bij een sterke eerste lijn met de huisarts als spil.

Recent was ik in Estland waar ze de eerstelijn en de rol van de huisarts de afgelopen 10 jaar helemaal opnieuw hebben vormgegeven. Niet zoals in Nederland, maar wel met de huisarts in een centrale positie, zoals wij die ook kennen. Sindsdien is de levensverwachting in Estland met vele jaren gestegen. Natuurlijk kun je dat niet alleen op het conto van de huisarts schrijven, maar die speelt wel een belangrijke rol.

Is het dan in Nederland zo goed geregeld? Voor een deel wel ja. Er is bijna geen land ter wereld waar de huisarts zo’n stevige en relevante positie heeft en zo gewaardeerd wordt door patiënten. Al betekent dat niet dat we niets te wensen hebben of dat we die positie niet heel goed moeten bewaken. We kennen allemaal de voorbeelden. Huisartsen hebben het vreselijk druk. Niet alleen overdag, maar ook in de ANW-uren. Met meer en complexere patiënten, met administratieve lasten en managementtaken.

Niet voor niets maakt de LHV zich hard voor ‘meer tijd voor de patiënt’. Dat betekent voor ons meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte dokter. Alleen dan kunnen we de beste zorg aan al onze patiënten leveren. Zeker nu er steeds meer zorg voor ouderen, jeugd en ggz op het bord van de huisarts belandt. Het is overigens niet de bedoeling om het inkomen van de huisarts te laten stijgen of dalen. Het gaat erom dat de huisarts de financiële ruimte krijgt om zelf voor minder patiënten te zorgen, bijvoorbeeld door een extra collega in te zetten.

Ook de werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen hard aan. In het land vinden op dit moment allerlei pilots plaats. Met inroostering, meer ondersteuning, betere triage etc. Die pilots maken wij de komende maanden voor iedereen beschikbaar. In een soort gereedschapskist, te vinden op onze website. Zodat iedereen, afhankelijk van wat er nodig is in zijn of haar regio aan de slag kan om te testen hoe daar de werkdruk het snelst omlaag gebracht kan worden. Want dat is niet iets wat je met één druk op de knop vanuit Utrecht kunt doen.

Kortom, voor mij is de Internationale Dag van de Huisarts daarom een dag om trots te zijn op jezelf, op je collega’s, op hoe wij het hier met elkaar hebben geregeld. Om daarna vol energie en goede moed aan de slag te gaan met de toekomst van de huisartsenzorg.

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV

Meer informatie